Päihdepäivillä ennätysyleisö

Päihdepäivät.

Päihdepäivät

Mielenterveysteemainen Päihdepäivät-tapahtuma järjestettiin tänä vuonna yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tuoda esiin päihde- ja mielenterveysaiheita, jotka usein myös liittyvät läheisesti toisiinsa.

Yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia pureutua ajankohtaisiin ja tärkeisiin aiheisiin, sanoi Koulutus Elämään säätiön toiminnanjohtaja ja Päihdepäiviä toteuttavan työryhmän puheenjohtaja Sami Teikko.

”Varsinkin nykyisessä tilanteessa, sote-uudistuksen kynnyksellä, pidän erittäin tärkeänä tuoda keskusteluun näkökulmia niin päihde- kuin mielenterveyspuolelta”, Teikko sanoi.

Turvallinen kaupunki Päihdepäivät
Päihdepäivillä 2018 Lego-palikoista ja -hahmoista rakennetaan Turvallinen kaupunki -yhteisötaideteos.

Yksilöitä vastuutetaan liikaa

Alkuseminaarissa kuultiin sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saarta Tampereen yliopistosta. Juho Saari puhui yksinäisyydestä terveyseroja ja eriarvoisuutta kasvattavana tekijänä. Saari näkee, että suomalaisten perusturva löytyy toisista ihmisistä.

Suomalaisten elintaso ja -laatu paranevat koko ajan, mutta osa porukasta ei pääse tähän kehitykseen mukaan. Saaren mukaan Suomessa on vastuutettu liikaa yksilöä, ratkaisujen oletetaan olevan entistä enemmän yksilön vastuulla. Tämä on johtanut terveyserojen kasvuun.

Puheenvuorossaan Saari otti myös kantaa vallitsevaan alkoholikeskusteluun. Hän muistuttaa, että kun keskustellaan viinien tuomisesta ruokakauppaan, puhutaan aina myös viinan tuomisesta ruokakauppaan. Viinien myynnin vapauttaminen purkaisi Alkon monopolin.

Juho Saari ja Juha Mikkonen puhuvat eriarvoisuudesta Päihdepäivien alkuseminaarissa.
Juho Saari ja Juha Mikkonen keskustelevat eriarvoisuudesta Päihdepäivien alkuseminaarissa.

Islannin mallia ihaillaan

Yhdysvaltalainen psykologi, professori Harvey Milkman Denverin yliopistosta kertoi keinoista, joilla Islannissa saatiin nuorten päihteiden käyttö laskemaan radikaalisti 20 vuodessa. Vielä 1990-luvun lopussa islantilaiset nuoret kansoittivat Reykjavikin kadut ja viettivät kosteita juhlia.

Islannissa ryhdyttiin laajaan yhteistyöhön.  Mukaan lähtivät niin tutkijat, vanhemmat, koulut kuin viranomaiset. Johtoajatuksena oli, että ongelmia voi ennakoida jo ennen kuin niitä tulee hoidettaviksi. Tutkijat kokivat myös tärkeäksi nuorten kanssa työskentelevien aikuisten käytännön kokemukset.

Milkman kuvasi sitä, miten tärkeää nuorille, on että koulupäivän jälkeen heillä on mielekästä tekemistä. Islannissa nuorille tarjottiin harrastuksia niille nuorille, jotka jäivät kiinni huumeista ja rötöksistä. Myös päättäjiltä odotettiin panostusta harrastusmahdollisuuksiin. Aivan jokaiselle nuorelle myönnettiin 420 euroa harrastuksiin, kuten urheiluun.

Myös vanhemmat sitoutettiin lupaukseen viettää lastensa kanssa enemmän aikaa ja kieltämään lapsiltaan alkoholin käyttö.

Islannin malli osoittaa, miten suuri merkitys on suunnitelmallisella ja hyvin toteutetulla ehkäisevillä päihdetyöllä. Se tuo esille myös sen,  miten kunnat ja maakunnat ovat avainasemassa ehkäisevän päihdetyön toteutuksessa. Laajalla yhteistyöllä ja ymmärtäen alueellisissa eroissa saadaan tuloksia, tiivistää Milkman.

Milkman puhui Islannin-mallista myös päättäjätilaisuudessa, joka järjestettiin Päihdepäivien yhteydessä ensimmäistä kertaa. Tilaisuudessa oli päättäjiä, virkamiehiä ja muita vaikuttajia.

EHYT ry järjesti Päihdepäivät yhdessä Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

Teksti: EHYT viestintä, kuvat: Sanne Katainen.