Päihdeohjelma -mikä se on ja kuinka se tehdään?

Mies seisoo ulkona ja hymyilee.
Kuva: Antti Kirves / EHYT ry

Päihdeohjelman teko kannattaa aloittaa asettamalla järkevät ja realistiset tavoitteet muutoksille, jotka työyhteisössä on tarkoitus saada aikaan.

Työpaikan päihdeohjelma on tehokkain keino taklata työpaikan päihdehaittoja. Päihdeohjelma on työyhteisön yhteinen sopimus, jossa koko työyhteisö kuvaa työpaikan päihdetyön polun ennaltaehkäisystä hoitoonohjaukseen.

Hyvä päihdeohjelma rakentaa työhyvinvointia ja lisää työtehoa. Se on kirjoitettu selkeästi ja jokainen työntekijä ymmärtää ohjelman tarkoituksen. Yhteisen sopimuksen tarkoitus ei ole rangaista vaan lisätä luottamusta yhteisten – jopa hankalien – asioiden hoitamiseen.

Päihdeohjelman teko kannattaa aloittaa asettamalla järkevät ja realistiset tavoitteet muutoksille, jotka työyhteisössä on tarkoitus saada aikaan. Tavoitteiden toteutumista on helppo seurata ja mitata muun muassa muutoksilla, jotka tapahtuvat yllättävien sairauspoissaolojen ja hoitoonohjausten määrissä. Päihdeohjelman toteutumista kannattaa arvioida noin kolmen vuoden aikajaksolla. Päihdeohjelma on toimintaa, eikä vain asiakirja, johon sisältyy jatkuva arviointi. Se kannattaa ottaa mukaan esimerkiksi työntekijän perehdytykseen ja työyhteisön koulutuksiin.

EHYT ry:n Huugo-ohjelmassa koulutetaan työelämän toimijoita päihdehaittojen ehkäisyyn, päihdeohjelmien rakentamiseen sekä päihteiden ja rahapelien puheeksi ottamiseen. Huomaa, puhu ja tue ovat hyviä perusviisauksia, joilla kukin voi edistää työhyvinvointia ja ehkäistä haittoja omalla työpaikallaan.

Lue lisää maaliskuussa uudistuvalta huugo.fi-sivuilta!