Päihdehaittojen lisääntyminen alentaa työllisyyttä ja lisää eriarvoisuutta

Töissa.

Hallitus uudistaa Suomen alkoholilainsäädäntöä. Kauppojen aukiolojen vapauttamisen johdosta hallitus pohtii myös kauppojen alkoholin myyntiaikojen laajentamista.

– Myyntiaikojen lisäämisen seuraukset päihdehaittojen lisääntymiselle olisivat ristiriidassa Sipilän hallituksen ohjelman keskeisten tavoitteiden kanssa. Toimenpide ei edistä kasvua ja työllisyyttä, sillä lisääntyvä alkoholinkulutus vähentää työelämään osallistumista. Se ei myöskään sovi yhteen hallituksen eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävän kärkihankkeen kanssa”, toteaa hyvinvointisosiologian professori, EHYT ry:n hallituksen jäsen Juho Saari.

Erot alkoholin ja tupakan käytössä selittävät puolet väestöryhmien välisistä terveyseroista (1). Tupakan käyttöä on saatu vähennettyä, mutta alkoholia kuluu edelleen liikaa. Samaten on selvää, että alkoholi lyhentää suomalaisten työuria.  Kaikkiaan haitat ovat vuositasolla 5-6 miljardia euroa.

Alkoholi tappaa pienituloisia ja vähän koulutettuja etenkin Itä-Euroopassa, Baltiassa, Suomessa ja Tanskassa. Suomessa vuoden aikana sadastatuhannesta miehestä 99 ja sadastatuhannesta naisesta 26 kuolee alkoholin takia. Kuolleisuus on noin kolme kertaa suurempaa vähiten koulutettujen kuin korkeimmin koulutettujen parissa.(2)

– Työllisyyden edistäminen ja eriarvoisuuden kaventaminen tulisi ottaa vakavasti kaikessa politiikassa ja etenkin alkoholilainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Alkoholin saatavuuden edistäminen vaikuttaisi päihdehaittoja ja yhteiskunnallisia kustannuksia lisäävästi. Myyntiaikojen laajentaminen ei tue hallituksen pyrkimyksiä lisätä suomalaisten työllisyyttä ja tasa-arvoa. Yritysten liikevaihto kyllä lisääntyy lyhyellä aikavälillä, mutta siitä aiheutuvien haittojen määrät ovat kartoittamatta ”, Saari sanoo.

Hallituksen linjauksen mukaista olisi tehdä asiasta ensin riittävän laaja kokeilu, toteaa Saari.  

Asia olisi helppo järjestää, ja hallituksen kokeilukulttuurin mukaista. Kokeilun jälkeen olisi mahdollista tehdä tietoperustainen päätös, jossa uudistuksen haitat ja hyödyt olisi punnittu.

_______

(1) TerveysEroMatti, Alkoholi ja tupakka, THL 2013, https://www.thl.fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/alkoholiohjelma/aineistot-ja-julkaisut/ammattilaiset/terveyseromatti

(2) Uutispalvelu Duodecim (Plos Medicine 2015;DOI:10.1371/journal.pmed.1001909), http://www.terveysportti.fi/terveysportti/uutissorvi_uusi.uutissivu?p_uutis_id=18714

Lisätietoja:
Juho Saari
Hyvinvointisosiologian professori
p. 040 828 1027