Päihde- ja rahapelihaittojen ehkäisy huomioidaan hyvin hallitusohjelmassa

Eduskunta.

”Hallituksen päihdehaittojen ehkäisyä koskevat linjaukset ovat erittäin myönteisiä. Nyt on tärkeää varmistaa, että niiden toimeenpanoon määritellään riittävät resurssit”, sanoo EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

Antti Rinteen hallitus esittää 3.6.2019 julkaistussa ohjelmassaan seuraavat toimenpiteet:

  • Edistetään hyvinvointitaloutta investoimalla toimiin, joilla tuetaan hyvinvointia ja terveyttä sekä vähennetään eri palvelujen tarvetta.
  • Päätösten hyvinvointi- ja terveysvaikutukset arvioidaan kattavasti. Parannetaan kansansairauksien ehkäisyn ja hoidon vaikuttavuutta.
  • Lisätään matalan kynnyksen elintapaohjausta ja ennaltaehkäiseviä toimia.
  • Vähennetään riippuvuuksia. Päivitetään päihdestrategia ehkäisevän työn edistämiseksi sekä päihdepalvelujen kokonaisuuden yhteensovittamiseksi.
  • Jatketaan määrätietoista työtä tupakoinnin ja alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämiseksi.
  • Huumehoidon tehokkuutta parannetaan ja käytön haittoja vähennetään laatimalla poikkihallinnollinen valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta.
  • Laaditaan mielenterveysstrategia ja uudistetaan mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö.
  • Ehkäistään pelihaittoja osana rahapelipoliittista ohjelmaa.

Lisäksi hallitus aikoo jatkaa tupakka- ja nikotiinituotteiden asteittaisia veronkorotuksia yhteensä 200 miljoonalla eurolla tulevan hallituskauden aikana sekä jatkaa alkoholiveron maltillisia korotuksia 50 miljoonalla eurolla. Alkoholiveron korotuksissa hallitus kertoo seuraavansa matkustajatuonnin muutoksia.

Arpajaislain uudistuksen toisen vaiheen käynnistäminen on EHYT ry:n näkökulmasta tärkeää.

”Myönteistä on, että hallitus osoittaa aitoa halua rahapelihaittojen tehokkaaseen torjuntaan sekä pyrkii pelaamisen ohjaamiseen lailliseen, vastuulliseen ja valvottuun pelitarjontaan”, sanoo EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

Hallitus käynnistää myös järjestöille jaettavien avustusten ja valtionapujen käytäntöjen selvittämisen eri hallinnonaloilla. Työssä painotetaan kansalaisjärjestöjen autonomiaa ja toiminnan pitkäjänteisyyttä sekä avoimuutta. EHYT ry toivoo hallitukselta järjestöjen laajaa kuulemista ja osallisuutta uudistushankkeessa.

Lisätietoja:

Juha Mikkonen, EHYT ry:n toiminnanjohtaja
juha.mikkonen @ ehyt.fi
puh. 050 527 4780