Päihde- ja mielenterveysongelmaisten palvelut ja järjestöjen toimintamahdollisuudet turvattava SOTE-palveluiden hankinnassa

uutinen1
Päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöryhmä PÄIVYT vaatii, että heikossa asemassa olevien erityistarpeet huomioidaan SOTE-uudistuksessa.

Suomessa tulee tehdä kansallisesti selkeä päätös päihde- ja mielenterveysongelmaisille kohdennettujen palveluiden jättämisestä hankintalain mukaisen kilpailutuksen ulkopuolelle. Näiden ryhmien palveluja ei voida hankkia suurina kokonaisuuksina.

Tulevaan hallitusohjelmaan tulee myös tehdä kirjaus, jolla varmistetaan pienten palvelutuottajien mahdollisuus toimia tulevassa SOTE-rakenteessa.

Päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöryhmä on huolissaan siitä, kuinka palveluita tarvitsevan kuntalaisen ääni on SOTE-uudistuksessa jäänyt kuulematta. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien näkökulma uhkaa hukkua täysin.

Järjestöt tuottavat noin 60 prosenttia Suomen päihdepalveluista. Useat järjestöt ovat syntyneet siksi, että kaikkein huono-osaisimmille ihmisryhmille ei ole ollut julkisia palveluita. Järjestöjen rooli päihde- ja mielenterveysongelmaisten, asunnottomien, ikääntyneiden ja pitkäaikaistyöttömien palveluissa on merkittävä. Heikossa asemassa olevat suomalaiset ovat itse aktivoituneet ja perustaneet järjestöjä tuottamaan tarpeiden mukaisia palveluita.

Nykyisessä tilaaja ja tuottaja -ajattelussa ei ymmärretä riittävästi järjestöjen toimintalogiikkaa. Järjestöt ajetaan väkisin markkinaehtoiseen malliin, jossa palveluiden tuottaja ja asiakas joutuvat erilleen. Tämä malli yhdistettynä voiton tavoitteluun on kyseenalainen.

 Useimmissa EU-maissa heikko-osaisille kohdennettujen palveluiden hankintaa ei tuoteta markkinaehtoisesti. Voiton tavoittelua rajoitetaan niin, että palveluiden tuottamiseen voi osallistua vain yleishyödyllinen toimija. Päihde- ja mielenterveysongelmaisille kohdennettujen palveluiden jättämisestä kilpailutuksen ulkopuolelle tulee tehdä päätös myös Suomessa.

Pienet toimijat tuntevat paikalliset ja alueelliset tarpeet. Tätä osaamista ja palveluiden laatua ei tule hukata uudessa SOTE-toimeenpanossa. Uhkana on, että suuret markkinaehtoiset toimijat valtaavat palvelut ja kärsijänä on ihmisryhmä, joka ei yksin kykene puolustamaan itseään. Samalla ajetaan toimintakyvyttömäksi heitä auttavat järjestöt. Pienten palvelutuottajien mahdollisuus toimia myös tulevassa SOTE-rakenteessa on varmistettava hallitusohjelmassa.

 

Lisätietoja:

Teemu Tiensuu, A-klinikkasäätiö, p. 040 552 0495, teemu.tiensuu(a)a-klinikka.fi

Aarne Kiviniemi, Sininauhaliitto, p. 050 522 3285, aarne.kiviniemi(a)sininauha.fi