Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina

Nuoria rivissä kädet toistensa olilla.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (KOTT) 2016 mukaan 17 % opiskelijoista kokee sosiaalista painetta alkoholinkäyttöön. Nyytin vuonna 2015 toteuttaman uusien opiskelijoiden kyselyn mukaan 17 % vastaajista ei ole osallistunut lainkaan opiskelijatapahtumiin, ja KOTT:n mukaan 22 % vastaajista koki ettei kuulunut mihinkään ryhmään, kuten opiskeluryhmään tai vuosikurssiin.

– Opiskelijaelämän kulmakiviä ovat tapahtumat ja opiskelijakulttuuriin osallistuminen, ja toiminnan pitäisi olla kaikkien saavutettavissa. Opiskelijayhteisön tarjoama sosiaalinen tuki edistää mielen hyvinvointia ja suojaa päihdeongelmilta, sanoo KUPLA-hankkeen projektipäällikkö Sarianna Palmroos.

KUPLAn yhteistyökumppaneita ovat Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL) ry ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.

 

Korkeakouluyhteisö, jossa välitetään kaikista

KUPLA- hanke lähti unelmasta luoda korkeakouluyhteisö, johon kaikki kokevat olevansa tervetulleita omana itsenään, jossa annetaan ja saadaan sosiaalista tukea ja jossa päihteistä ja mielen hyvinvoinnista voidaan puhua avoimesti. Yhteisö, jossa pystytään puhumaan myös vaikeista asioista ja huomataan kysyä tarvittaessa ”miten sulla menee?”

”On ilo huomata että tässä tehdään oikeita asioita kohderyhmän tarpeisiin. Koemme saavamme teiltä apua ja koulutatte asiantuntevasti tärkeistä aiheista.”, kommentoi eräs hankkeen ohjausryhmän jäsen.

 – Unelma mukaan ottavasta ja rohkeasta yhteisöstä ei saa jäädä vain KUPLAn unelmaksi, vaan siitä on tehtävä koko korkeakouluyhteisön unelma, Palmroos sanoo.

KUPLA on saanut positiivisen ja kannustavan vastaanoton korkeakouluyhteisöissä. Hanketta esiteltiin opiskelijajärjestöjen hyvinvointitapahtumissa, joissa kohdattiin 335 opiskelijaa. Lisäksi hanketta kehitettiin erilaisissa sidosryhmätapaamisissa, joita oli yhteensä 29 ja niissä tavattiin 170 henkeä. Palautetta tuli esimerkiksi kirkon oppilaitostyöntekijältä: ”Tärkeä aihe – hienoa, että on tällainen hanke!”.

 

Pilottina viisi opiskelijayhteisöä

Hankkeen yhteistyöyhteisöksi valittiin viisi yhteisöä: Helsingin, Vaasan ja Oulun yliopistot ylioppilaskuntineen, Centria-ammattikorkeakoulu ja opiskelijakunta COPSA ja Oulun ammattikorkeakoulu ja opiskelijakunta OSAKO.

Yhteistyökorkeakouluissa pilotoidaan koulutuksia opiskelijatuutoreille, korkeakoulun henkilökunnalle ja opiskelijatapahtumien järjestäjille.

Erään yhteistyökorkeakoulun opinto-ohjaajan mukaan ”KUPLA-hanke on meille tärkeä, koska olemalla mukana opimme auttamaan opiskelijoitamme entistä paremmin.”

– Korkeakouluyhteisöjen pelinrakentajia koulutetaan huomioimaan erilaiset opiskelijat erilaisine kiinnostuksenkohteineen. Samalla lisätään heidän valmiuksiaan ottaa vaikeatkin asiat puheeksi. Tätä kautta rakennetaan kaikille parempi korkeakouluyhteisö, Palmroos kertoo.

 

Teksti: Helina Kujala