Nuorten päihdekokeilujen siirtäminen myöhempään ikään ehkäisee ongelmia

Kenkä.

Suomalaisista 25-34-vuotiaista lähes joka toinen on joskus kokeillut jotain huumetta. Erityisesti kannabiksen kokeilu on nelinkertaistunut vuodesta 1992. Asenteet huumeita kohtaan ovat lieventymässä, joka voi edelleen lisätä nuorten käyttökokeiluja.

”Tutkimusten mukaan päihteiden varhainen käytön aloitus enteilee suurempaa riskiä päihderiippuvuuteen. On pohdittava esimerkiksi millä keinoin saadaan lasten ja nuorten alkoholi- ja huumekokeiluja siirrettyä myöhemmäksi”, toteaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

 

Päihde-ehkäisyyn toimivan mallin voi tarjota Islannin malli, jota on viety jo 18 Euroopan maahan ja muihin maanosiin. 20 vuotta sitten islantilaisnuoret olivat Euroopan kovimpia alkoholinkuluttajia: nyt he ovat Euroopan raittiimpia. Päihteiden, myös huumeiden käytön radikaalin laskun takana on pitkäkestoinen ja järjestelmällinen työ päihdehaittojen ehkäisemiseksi.

Islannissa on tuettu monipuolisesti nuorten vapaa-ajan toimintaa, jonka on todettu mahdollistavan luonnollisia hyvänolontunteita ja vähentävän päihteiden käyttö. Lisäksi Islannissa panostettiin voimakkaasti vanhemmuustaitoihin, ajantasaisen tutkimustiedon hyödyntämiseen sekä paikalliseen yhteistyöhön viranomaisten, koulun ja kodin välillä.

”Kun kysyimme SuomiAreenan kävijöiltä mitä he pitävät onnistuneena päihdetyönä, vastauksissa toistui voimakkaasti vanhemmuuden tukeminen.” Vastauksia saatiin yli sata.

 

Uusi hallitus on ilmoittanut satsaavansa noin 50 miljoonaa Islannin kokemusten pohjalta kehitettävään ”Suomen malliin”, jossa tarjotaan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus koulupäivän yhteyteen.

”Mikäli mallin halutaan toimivan nuorten päihteiden käytön vähentämisessä, pelkkä harrastaminen ei riitä. Ehkäisevään päihdetyöhön tarvitaan pysyviä rakenteita alueellisesti ja paikallisesti. On tuettava vanhemmuutta Islannin tavoin ja osallistettava paikalliset toimijat edistämään lasten asiaa. Lisäksi on tuotava käyttöön testattuja ehkäisevän työn menetelmiä.”

Islannissa on palkattu jokaiseen kuntaan päihde-ehkäisyn asiantuntija.

Tallenne SuomiAreenan keskustelusta, linkki https://suomiareena.fi/video/prog1113853