Nuorilta kysytään paperit, päihtyneille ei myydä alkoholia – Pakka-malli tehostaa valvontaa

Ihmisiä kukkien keskellä kaupungissa.

Hyviä tuloksia pilotista

Vähittäiskaupan ja ravintoloiden vastuullista myyntiä ja anniskelua edistävän mallin pilotit toteutettiin Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä. Tavoitteena oli yhdistää virallinen valvonta ja säätely epäviralliseen sosiaaliseen sääntelyyn alkoholin välittämisen estämiseksi, vastuullisen elinkeinotoiminnan tukemiseksi ja alkoholihaittojen minimoimiseksi. Samalla toteutettiin tutkimus, jonka tulokset vaikuttivat lupaavilta.

– Niillä paikkakunnilla, joissa Pakka-toimintamallia toteutettiin, ikärajavalvonta parani vähittäismyyntipaikoissa alkoholin osalta ja päihtyneille anniskelu ravintoloissa tiukkeni. Myös alaikäisten käsitykset alkoholin saatavuudesta kiristyivät, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämispäällikkö Jaana Markkula.

Toimintamallin huomattiin tukevan myös samoihin aikoihin alkanutta alaikäisten raittiuden yleistymistä. Todettiin myös, että Pakalla voidaan mahdollisesti vaikuttaa ravintoloissa tapahtuvaan yöaikaiseen väkivaltaan ja päihtymyksestä johtuvien poliklinikkakäyntien määrään.

Vuonna 2011 tehtiin uusi selvitys, jossa keskityttiin Pakka-mallin levinneisyyteen. Tulosten mukaan Pakka-mallia toteutettavilla alueilla asui 1,8 miljoonaa asukasta.

– Selvityksen jälkeen Pakka on lähtenyt leviämään vielä laajemmin. THL:n koordinoimaan valtakunnalliseen Pakka-kehittäjäverkostoon on tullut koko ajan uusia jäseniä. Pakka on otettu yhdeksi painopisteeksi kansallisessa Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmassa. Sen toimeenpanoa edistetään laajassa yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa.

Aluehallintovirastot ovat myös tarjonneet uusille Pakka-toiminnasta kiinnostuneille kunnille vertaiskehittämistyöpajoja, ja monet kunnissa toimivat järjestöt ovat lähteneet mukaan tukemaan Pakka-toimintaa.

Toimiiko Pakka?

– Pisimpään toimintamallia on toteutettu laajassa muodossa Porissa, ja sieltä on saatu hyviä kokemuksia. Samoin Hämeen-linnan pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta. Näkemykseni mukaan Pakka toimii kuten pitääkin, Markkula toteaa.

Hän kuitenkin muistuttaa, että toimiakseen Pakka vaatii kaikkien siihen kuuluvien elementtien mukana oloa.

– Pelkät Pakka-tyyppiset kampanjat eivät riitä, vaan vaikuttavuuteen tarvitaan mukaan kaikkia osapuolia ja elementtejä. Keskeisintä on tiivis yhteistyö kunnan toimijoiden, elinkeinoelämän ja valvonnan välillä niin, että se johtaa yhteiseen toimintaan, esimerkiksi koko yhteisön kanssa sovittaviin pelisääntöihin ja koulutuksiin, jotka tukevat elinkeinon omavalvontaa.

Viime syksynä kartoitettiin Pakka-mallia toteuttavien kuntien määrää ja toiminnan laajuutta Ehkäisevä päihdetyö kunnissa -kyselyllä. Kyselyn tulokset julkaistaan tämän kevään aikana.

Teksti: Minna Saano