Nuoret kannabiksen käyttäjät mukaan uuteen hankkeeseen

Kannabis.
Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hanke
Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hankkeessa työskentelee Tuija Auvinen (EHYT ry), projektipäällikkö Kim Kannussaari (EHYT ry), Karin Rantala (EHYT ry), Pasi Vastamäki (YAD ry), Riikka Pulkkinen (YAD ry) ja Maria Hatvala (YAD ry).

Vuosina 2018-2020 toteutetaan hanke, josta hyötyvät kannabista käyttävät nuoret. Hankkeessa kehitetään interventiomalli, jonka avulla tuetaan kannabiksen käytön lopettamista tai vähentämistä. Intervention avulla nuoret saavat entistä paremmat mahdollisuudet kiinnittyä opiskeluihin ja/tai työelämään.

Nuoret osallistuvat tiivisti hankkeen kehittämistyöhön. Nuorten kanssa kehitetään oma-apumalleja lopettamisen tai käytön vähentämiseen tueksi. Hankkeen tavoitteena onkin tuottaa kannabisinterventiota varten malli, esimerkiksi sovellus, verkkosivu, kynä ja paperi tai kaikkia näitä, joka on jatkossa helposti saatavilla ja käytettävissä.

Myös ammattilaisia koulutetaan

Nuorten kanssa toimivia ammattilaisia koulutetaan käyttämään hankkeessa tuotettuja kannabisinterventio- malleja. Tällaisista malleista on ollut Suomessa puute. Koulutuksia järjestetään erityisesti kouluissa ja oppilaitoksissa toimivan oppilashuollon henkilöstölle ja muille nuorten kanssa työskenteleville tahoille. Hankkeen toivotaan vähentävän erityispalveluiden käyttöä, kun uusia malleja otetaan käyttöön perus- ja opiskeluterveydenhuollossa.

Hankkeessa kiinnitetään huomiota myös kannabikseen liittyvän stigman vähentämiseen. Jotta stigmaa voitaisiin vähentää, tai jopa poistaa, tulee tietoa kannabiksesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä lisätä.  Lisäksi toteutetaan kampanja, jonka näkökulmana on kannabiksen käyttöön liittyvän stigman poistaminen.

Kannabisinterventio nuorillekannabiksen käyttäjille -hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja hankkeeseen on palkattu yhteensä kuusi työntekijää.

Teksti: Kim Kannussaari
Kuva: Saara Mansikka-aho