Nuoret ja vanhemmat arvioivat juomista samoin kriteerein

Silta ja ihmisiä.

Sekä nuorten että vanhempien arviointikriteerit ovat yhtenevät. Alkoholinkäytön määrä ja tapa, juomiskäyttäytyminen ja lasten läsnäolo korostuvat molempien vastauksissa.

– Nuorilla ja aikuisilla on kuitenkin myös erilaisia painotuksia. Puutarhajuhlaa esittävässä kuvassa vanhemmilla korostuu lasten läsnäolo, nuorilla lisäksi juomiskäyttäytyminen ja alkoholinkäytön tapa, kuvaa THL:n erikoistutkija Jenni Simonen Päihdepäivillä.

Kosteampaa juhlintaa esittävä kuva aikuisista oli nuorten mielestä paheksuttua ja noloa. Lisäksi se liittyi heillä vahvasti suomalaisuuteen. Aikuisille tilanne näytti tutulta; siltä miltä näyttää kun juhlitaan. Paheksuttavaksi sen tekisi jos tilanteessa olisi mukana pieniä lapsia.

Nuorten ja aikuisten suurin tulkintaero koski nuorten juhlintaa esittävää kuvaa. Aikuiset yhdistävät sen omaan kokemusmaailmaansa. Suuri osa nuorista suhtautui kuvaan kriittisesti runsaan alkoholinkäytön takia. Vanhemmat painottavat ikää, nuoret alkoholinmäärään ja käyttäytymistapaa. Voikin pohtia heijastuuko tutkimustuloksessa eri ikäpolvien erilaiset alkoholinkäytön tavat ja alkoholinkäytön erilaiset sukupolvikokemukset.

Kaiken kaikkiaan nuoret ja vanhemmat eivät ole kaukana toisistaan suhatutumisessa juomistilanteisiin samantyyppisen kriteeristön myötä.