Murusista Tipattomaan tammikuuhun – Monipuolista vapaaehtoistoimintaa

Maisema.

EHYTin juuret ovat vapaaehtoistoiminnassa, toteaa osastopäällikkö Jiri Sironen.

 ”Alkujaan vapaaehtoiset kansalaisjärjestöt ovat perustaneet liittoja, joiden työn jatkaja EHYT on – Ovathan vapaaehtoiset kansalaisjärjestöt alun perin perustaneet EHYTin.”

Vapaaehtoistoiminnalla, sekä jäsenyhdistyksissä että EHYTin omissa toiminnoissa, edistetään ehkäisevää päihdetyötä. Strategisena linjauksena on yhdistää EHYTin asiantuntijoiden osaaminen ja vapaaehtoisten voima.

”Vapaaehtoistoimintaa pidetään esillä kaikessa toiminnassamme. Onhan osallistumisella ja aktiivisuudella jo itsessään päihdeongelmia – ja muitakin ongelmia – ehkäisevä sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävä vaikutus”, Sironen sanoo.

Auttamisen trendikkyys

”Ihmisiä on sekä helppo että vaikea saada mukaan vapaaehtoistoimintaan. Yksittäisiin tekoihin tai tempauksiin he osallistuvat helpommin kuin pidempiaikaisiin sitoutumisiin, eläkeikäiset lähtevät mukaan helpommin kuin nuoret”, toteaa verkkopedagogi Maarit Nyqvist.

Toisaalta vapaaehtoistyö on nousussa, siitä puhutaan ja kirjoitetaan, se palkitsee ja antaa mielekästä sisältöä elämään.

”Nyt on jopa trendikästä tehdä vapaaehtoistyötä. Ihmiset haluavat auttaa ja lähtevät liikkeelle, kun kyse on helpoista ja konkreettisista asioista, esimerkiksi lapasten neulomisesta”, sanoo verkkopedagogi Piia Aspegren.


Tipattoman tammikuun pop up -drinkkibaareja järjestettiin tammikuussa 2017 eri puolilla Suomea. Alkoholittomia juomia tarjoilivat muun muassa vapaaehtoiset.

EHYTin vapaaehtoistoiminnassa eri kohderyhmät pyritään ottamaan huomioon. Suoraan tietylle ikäryhmälle kohdistettua on Muruset-toiminta, jossa ikäihmiset kohtaavat lapsia ja nuoria verkossa. Muissa projekteissa mukana voivat toimia eri-ikäiset ja eritaustaiset ihmiset yhdessä.

Verkkokeskusteluja ja vertaiskohtaamisia


Anna-Maija Murunen tekee vapaaehtoistyötä Habbosa ja Muruset.fi-sivustolla.

Muruset on uusi vapaaehtoistoiminnan muoto, jossa verkkoisovanhemmat keskustelevat lasten ja nuorten kanssa Muruset.fi-sivustolla sekä virtuaalihotelli Habbon nettimummolahuoneessa.

”Tällä hetkellä meillä on 12 vapaaehtoista Murusta eli verkko-isovanhempaa. Heistä kukin on viikoittain tunnin ajan keskustelu-kaverina joko kahden kesken lapsen tai nuoren kanssa tai mukana ryhmäkeskusteluissa”, Nyqvist kertoo.

Murusen kanssa voi keskustella mistä tahansa asiasta, kertoa päivän kuulumisista, jakaa huolia tai kysyä neuvoa kohtaamiinsa ongelmiin. Muruset ovat saaneet koulutuksen käydä keskustelua vaikeistakin asioista, esimerkiksi vanhempien päihteiden käytöstä, ja he myös osaavat tarvittaessa ohjata eteen-päin apua saamaan.

Etäkoulutusten lisäksi Murusille järjestetään kaksi kertaa vuodessa koulutusta Helsingissä.

”Uuden oppiminen, yhteinen lounas ja muiden Murusten tapaaminen on mukana oleville palkitsevaa, samoin kuin itse työ, jonka he kokevat merkitykselliseksi ja tuntevat olevansa siinä hyödyksi”, kertoo Aspegren palautteesta.

Elokolossa elämässä mukana

Elokolot ovat päihteettömiä kansalaisten kohtaamispaikkoja, joiden tavoitteena on sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Elokoloissa toimii myös varsinaisia vapaaehtoisia, jotka osallistuvat paikan toimintaan ja ylläpitoon.

Isompien hankkeiden ja toimintamuotojen lisäksi EHYT järjestää, koordinoi ja osallistuu monenlaisiin tapahtumiin muiden järjestöjen kanssa yhdessä. Näistä esimerkkeinä toimivat Asunnottomien yö, Tipaton tammikuu ja Selvänä rattiin.

Teksti Minna Saano. Kuvat Jari Härkönen ja Maria Miklas. Juttu on julkaistu uusimmassa EHYT Teema -lehdessä 12, jonka aiheena on vapaaehtoisuus.