Muistetaan omat ja muiden rajat – testaa tietosi seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta

Nuoria.

Omista rajoista käytetään myös termiä seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Niin kuin omat rajatkin, kuuluu seksuaalinen itsemääräämisoikeus jokaiselle. Seksuaalisuus on iloinen voimavara, eikä sen kuulu olla ahdistavaa tai painostavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus määrittää omat rajansa, kuten millainen puhe ja kosketus tuntuvat miellyttävältä. Oikeuteen sisältyy myös velvollisuus kunnioittaa muiden rajoja.

Jos näitä rajoja rikotaan, puhutaan seksuaalisesta kaltoinkohtelusta. Se pitää sisällään tekoja, jotka loukkaavat seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja ymmärrystä. Kuka tahansa voi joutua seksuaalisen kaltoinkohtelun kohteeksi. Vastuu näissä tilanteissa on täysin kaltoinkohtelevalla.

Nuorten ja aikuisten on tärkeää olla tietoisia omista oikeuksistaan. Näin pystyy tunnistamaan tilanteet, joissa kokee itsensä kaltoinkohdelluksi, ja voi poistua niistä mahdollisuuksien mukaan sekä hakea apua. EHYT ry on tehnyt yhteistyössä Nuorten Exitin kanssa nuorille suunnatun visan, jossa pääsee testaamaan tietämyksensä seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta. Visaa pelaamalla oppii lisää seksuaalisen häirinnän ja kaltoinkohtelun teemoista, ja samalla puretaan näihin liitettyjä uskomuksia ja kannustetaan rehdimpään kanssakäymiseen.

”Visa sopii sisältönsä puolesta kenelle vaan. Esimerkkejä on otettu muun muassa omista tai kavereiden kokemuksista. Omien rajojen opettelu ja niistä kiinni pitäminen on tärkeä taito kenen tahansa elämässä”, toteaa EHYT ry:n tiimivastaava Minna Lehtinen, joka on ollut mukana laatimassa visaa.

”Nuorilta saadun palautteen perusteella on huomattu, että seksuaalinen kaltoinkohtelu voi olla hankala tunnistaa. Esimerkiksi homottelu, epämiellyttävä vihjailu, parisuhteessa tapahtuva painostus sekä seksuaalissävytteiset viestit ja kuvat ovat asioita joita ei aina tunnisteta omia rajoja rikkoviksi kaltoinkohtelun teoiksi. Tämä visa tuo itsemääräämisoikeutta ja omia rajoja tutummaksi nuorille”, kertoo Nuorten Exitin kouluvierailuista ja kohtaavasta työstä vastaava suunnittelija, seksuaaliterapeutti Netta Puustinen.

Vaikka seksuaalisesta kaltoinkohtelusta tai muista seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista puhuminen voi tuntua itselle vieraalta ja haastavalta, on seksuaalisen kaltoinkohtelun puheeksi ottaminen aikuisen vastuulla. Aiheen puheeksi ottaminen on luvan antamista. Näin aikuinen antaa nuorelle viestin, että kestää kuulla vaikeitakin asioita eikä nuoren tarvitse jäädä yksin kokemansa kanssa. Puheeksi ottajan ei tarvitse olla aiheen asiantuntija. Taito kohdata, kuunnella ja tukea nuorta riittää. Visaa pelaamalla myös nuorten parissa toimiva ammattilainen pääsee seksuaalisen kaltoinkohtelun ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden teeman äärelle ja voi oppia uuttakin. Suosittelemme visaa siis kaikille, niin ammattilaisille kuin nuorillekin.

Peli on pelattavissa myös nuorten sivustolla https://www.buenotalk.fi/minivisat/

Lisätiedot:

Nuorten Exit
Krista Kokkonen
p. 045 895 3279
info@exitry.fi

EHYT ry
Minna Lehtinen
p. 050 407 7131
minna@ehyt.fi