Miten toimia työntekijänä sosiaalisessa mediassa?

Kuva tietokoneen näppäimistöstä ja sormista.
Kuva: Rodeo

Kuluneen vuosikymmenen aikana sosiaalinen media on arkipäiväistynyt ja kuuluu vapaa-ajan lisäksi osaksi usean ihmisen työnkuvaa. EHYT on julkaissut Sosiaalisen median ohjeen, josta voi poimia vinkkejä somen käyttöön työelämässä. Opas keskittyy ehkäisemään ja vähentämään haittoja, joita somen käyttö voi aiheuttaa.

Luotettavan tiedon välittäminen päihde- ja pelihaitoista on yksi EHYTin keskeisistä tehtävistä. Somen kautta voi tavoittaa laajoja ihmisryhmiä sekä pysyä perillä ja keskustella ammatillisista asioista. Valitettavasti someen yhdistyy monien myönteisten piirteiden lisäksi myös kielteisiä ilmiöitä. Sosiaalisen median ohje luotiin selkeästä tarpeesta ehkäistä ja vähentää somen mahdollisia haittoja.

EHYTin työ keskittyy kansanterveyteen, jota koskevat näkemykset voivat joskus kärjistyä. Päihteisiin ja rahapelaamiseen liittyy myös merkittäviä taloudellisia intressejä, jotka ovat ajoittain ristiriidassa terveyttä edistävien tavoitteiden kanssa. Sosiaalista mediaa käytetään myös tietoisesti negatiivisena vaikuttamiskanavana, jolloin päämääränä voi olla esimerkiksi vaientaminen, organisaatioiden luotettavuuden kyseenalaistaminen tai sekaannuksen aiheuttaminen.

Keskustelukulttuurin huononeminen ja disinformaation järjestelmällinen levittäminen ovat osa ilmiötä, joka vaikuttaa koko yhteiskuntaan.

EHYTissä on haluttu kiinnittää erityistä huomiota työsuojelun ja työhyvinvoinnin näkökulmaan. Tässä oppaassa annettuja vinkkejä someviestintään voivat hyödyntää myös muut organisaatiot, vapaaehtoiset ja järjestöjen luottamushenkilöt.