Miten teollisuus haastaa kansanterveysnäkökulman?

Tölkit.

 

1. Hyökkää hyväksyttyjä tieteellisiä väittämiä vastaan

 • Syytä tiedettä huijaamisesta. Kutsu sitä “roskatieteeksi” tai “kehnoksi tieteeksi” ja väitä, että tieteellisiä tutkimustuloksia on manipuloitu, jotta ne sopisivat poliittisiin agendoihin.
 • Arvostele tieteellisiä instituutioita ja valtion virastoja vastaan, jotka ovat yrityksen etuja vastaan.
 • Väitä, ettei käsiteltävästä asiasta ole mitään tieteellistä varmuutta. Väitä, että tutkijat eivät tiedä ongelman aiheuttajaa, minkä vuoksi tarvitaan lisää tutkimusta.
 • Salaa kaikki yrityksen tuotteita koskeva epäedullinen tieto.
 • Käytä tietoa harhaanjohtavalla tavalla: hyödynnä faktoja, jotka ovat tosia mutta merkityksettömiä.
 • Väitä, että moni muukin asia aiheuttaa terveydelle tai ympäristölle haittaa ja että yhden asian muuttamisella on vain vähäinen vaikutus ongelman ratkaisuun.
 • Liioittele tieteelliseen tutkimukseen luonnostaan liittyvää epävarmuutta, jotta voit heikentää vakiintuneen tieteellisen tiedon uskottavuutta.
 • Käytä yritysten rahoittamia tutkimuksia.
 • Rahoita tutkijoita, jotka ovat yrityksen puolella ja pitävät sen tuotteista.

 

2. Hyökkää tieteentekijöitä vastaan ja pelottele heitä

 • Luo epäilyksiä tutkijan rehellisyyttä ja lahjomattomuutta kohtaan hyökkäämällä häntä vastaan.
 • Hyökkää viestintuojan uskottavuutta kohtaan ja syytä häntä taka-ajatuksista.
 • Pelottele vastustajia kritisoimalla heitä rajusti.
 • Mustamaalaa vastapuolta – kutsu esimerkiksi ympäristönsuojelijoita ”vesimeloneiksi” (vihreä ulkopuolelta, punainen sisältä). Käytä kommunismin vihaa ja pelkoa hyväksesi ja käännä tuo tunne ympäristöliikettä vastaan.
 • Pelottele tutkijoita ja asian puolestapuhujia oikeudella – tai jopa haasta heidät oikeuteen – mutta vältä tai viivytä faktojen käsittelyä.
 • Heitä ilmaan syytöksiä ja hyödynnä retorista tai poliittista alistamista.
 • Soluttaudu tiedepiireihin ja seuraa tunnettujen tiedemiesten toimintaa.
 • Herätä riittävästi epäilyksiä ja pyri näin estämään oikeudenkäynnit ja sääntelyn lisääminen.
 • Tuo jatkuvasti esille epäilyksiä, käytä ”äänitorvia” tai ”viestin vahvistajia”.
 • Käytä toistuvasti halventavia termejä, kuten ”kohtuuton” sääntely, ”liiallinen” sääntely, ”tarpeeton” sääntely, ”holhousvaltio” ja ”terveysnatsit” ja lisää näin pelkoa ja halveksuntaa.
 • Vaadi aina lisää todisteita.
 • Vaihtoehtoisesti: Ota tavoitteeksi itsesääntely valtion säätelyn sijaan. Laatikaa omia, vapaaehtoisia toimintamalleja estääksenne valtion sääntelyn.

 

3. Käytä kolmansia osapuolia eturyhminä

 • Perusta ja tue eturyhmiä, jotka toimivat omissa nimissään, mutta edistävät todellisuudessa asiaasi.
 • Toteuta projekteja eturyhmien kautta (”tiedonpesu”) – käytä erityisesti lakiasiaintoimistoja, koska ne voivat piiloutua asianajajan ja asiakkaan välisen salassapitovelvollisuuden taakse.
 • Perusta tutkimuslaitoksia, jotka voivat tehdä omaa tieteellistä tutkimusta.
 • Sponsoroi konferensseja ja työpajoja.
 • Tuota ”puolueettomia” uutiskirjeitä, lehtiä ja tieteellisiä julkaisuja (joita ei vertaisarvioida).
 • Julkaise tutkimustuloksia valikoivasti.
 • Manipuloi tutkimusrahoitusta, tutkimussuunnitelmia ja tutkijoita.
 • Levitä kohderyhmille erilaisia materiaaleja – pamfletteja ja esitteitä. Hyödynnä sosiaalista mediaa.
 • Käytä hyväksesi mielipidemittauksia.

 

4. Luo valheellista debattia ja vaadi tasapuolisuutta

 • Luo vaikutelma asian kiistanalaisuudesta.
 • Pidä kiinni asian kiistanalaisuudesta ja ylläpidä debattia.
 • Luo valheellista vastakkainasettelua.
 • Vaadi journalisteja tuomaan esille asian kaikki puolet tasapuolisesti vastuullisuuden nimessä.
 • Vaadi tasapuolisuutta, viittaa Fairness doctrine -oppiin, eli siihen, että median tulee raportoida kiistanalaisista asioista rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.
 • Suuntaa huomio pois haitallisista tuotteista.
 • Keskity yrityksen sosiaaliseen vastuuseen.
 • Perusta säätiöitä yrityksen yhteiskuntavastuullisuuden korostamiseksi. Etsi pienimuotoisia ja hyvää tarkoittavia hankkeita, jotka palvelevat yhteisöä.
 • Keskity ongelman sijaan muihin asioihin, esimerkiksi liikuntaan ruokavalion sijaan.

 

5. Aseta asiat luovasti haluttuun yhteyteen

 • Väitä, että ongelma on hyvin monimutkainen, ja anna ymmärtää, ettei siihen ole yksinkertaista ratkaisua, jos siihen ylipäätään edes on ratkaisu.
 • Väitä, että on ennenaikaista esittää parannuskeinoja.
 • Toista jatkuvasti, että tekniset edistysaskeleet tekevät sääntelyn tarpeettomaksi ja että ongelma voidaan ratkaista vain markkinoiden kautta.
 • Tuo vahvasti esille, että vastuu on jokaisella ihmisellä itsellään tai lasten vanhemmilla ja siksi valtion ei tule millään tavalla yrittää vaikuttaa kenenkään terveyskäyttäytymiseen. 
 • Käytä värikästä kuvakieltä, kuten ”miljardin dollarin ratkaisu miljoonan dollarin ongelmaan”, käytä sanoja, kuten ”spekulatiivinen”, ”ennenaikainen” ja ”puolueellinen”.
 • Luo pelkoa, sitä voi käyttää työkaluna politiikan muuttamisessa.  
 • Vähättele ongelman vakavuutta, mutta anna hieman periksi.
 • Myönnä, että kyseessä on vakava ongelma, mutta ei mikään elämän ja kuoleman kysymys.
 • Myönnä, että ongelma voi olla olemassa, mutta se ei ole niin vakava kuin kaikki väittävät.
 • Väitä, että ongelma ei ole niin vakava kuin moni muu ongelma – vakavampia ongelmia tulisi priorisoida.
 • Väitä, että ongelman korjaamisen kustannukset ovat aivan liian korkeat.
 • Väitä, että asian hyvät puolet on jätetty ottamatta huomioon.
 • Väitä, että muita vaihtoehtoja ei ole edes harkittu.
 • Tiedosta, kuinka paljon valtaa kielellä on ja käytä sitä hyväksesi – vastapuolen kieli on täynnä epävarmuustekijöitä, joten ilmaise itseäsi varmasti.

 

6. Rahoita disinformaatiokampanjoita

 • Toteuta disinformaatiokampanjoita uusilla ja luovilla tavoilla.
 • Maksa julkkiksille ja myötämielisille asiantuntijoille mukanaolosta.
 • Sponsoroi konferensseja, jotka haastavat tiedepiirien yksimielisyyden.
 • Asetu kannattamaan muita asioita – vastusta vaikkapa työntekijöiden syrjintää tai veronkierron harjoittajia.

 

7. Vaikuta poliittiseen agendaan

 • Tee lahjoituksia poliittisille puolueille koko poliittisella kentällä.
 • Kokoa epäterveellistä ruokaa valmistavan teollisuuden edustajia laatimaan suuntalinjoja ja normeja.
 • Investoi reippaasti lobbareiden palkkaamiseen.
 • Hanki ”ystäviä” tärkeiden ja vaikutusvaltaisten virkamiesten joukosta – tapaa poliitikkoja, heidän neuvonantajiaan sekä ylempiä virkamiehiä esimerkiksi silloin, kun he lähtevät töistä ja yritä ostaa heidät puolellesi.
 • Pyri vähentämään valtion rahoitusta sellaiseen sääntelyyn, tutkimukseen tai poliittiseen toimintaan, joka on yrityksen etujen vastaista.

 

Artikkelin lähteinä on käytetty seuraavia teoksia: Oreskes and Conway’s Merchants of Doubt, Wiist’s “The Corporate Playbook”, Health and Democracy: The Snack Food and Beverage Industry’s Tactics in Context, ja Freudenberg’s Lethal but Legal.