Miten sateenkaarinuoret huomioidaan päihde- ja mielenterveyspalveluissa?

Silta ja ihmisiä.

Työpaja on suunnattu aiheesta kiinnostuneille päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisille sekä sateenkaareville tai sateenkaarevasti ajatteleville 15–29-vuotiaille nuorille. Työpajoissa arvioidaan yhdessä keskustellen palvelujen toimintaa, pohditaan palveluiden ongelmakohtia sekä ideoidaan hyviä käytäntöjä. Työpajat ovat osa tutkimushanketta, jossa pyritään parantamaan sateenkaarinuorten asemaa päihde- ja mielenterveyspalveluiden käyttäjinä.

Ajankohta:
ke 1.6.2016 klo 16–20, EHYT ry:n keskustoimisto (Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki)

Osallistuminen on maksutonta; tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: noora.hastbacka[at]nuorisotutkimus.fi 

Lisätietoja hankkeesta: 
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/sateenkaarinuoret 

 

Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa (2015–2016) on Nuorisotutkimusverkoston, Seta ry:n ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteinen tutkimushanke, joka on saanut rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriön Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa ja kehittää päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisten valmiuksia kohdata sateenkaarinuoria. Sateenkaarinuorilla tarkoitetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria, kuten homo-, lesbo-, bi- ja transnuoria sekä intersukupuolisia nuoria. Tavoitteena on selvittää sekä ammattilaisten mahdollisia tiedontarpeita että palveluiden hyviä käytäntöjä.  Nuorisotutkimusverkostossa hankkeesta vastaavat tutkimusjohtaja dosentti Mikko Salasuo, tutkija Inka Sirén ja tutkimusavustaja Noora Hästbacka.