Miten alkoholilain uudistus etenee eduskunnassa?

Eduskunta.

Lakiesityksen käsittely eduskunnassa alkaa lähetekeskustelulla. Tässä keskustelussa ei tehdä lain sisältöä koskevia päätöksiä, vaan sen tarkoitus on evästää valiokuntaa, jolle laki siirtyy seuraavaksi.

Hallitus siis esittää, että kaupoissa, kioskeissa ja huoltamoilla saisi vuoden alusta lähtien myydä nelosoluita, ns. limuviinoja sekä vahvaa lonkeroa ja limuviinoja. Hallituspuolueet eivät ottaneet huomioon lausuntoja, joissa perusteltiin esityksen olevan niin talouden, terveyden kuin hyvinvoinnin kannalta kielteinen.

Valiokuntakäsittely, jossa paikalle kutsutaan kuultavaksi muun muassa asiantuntijoita, kestää yleensä 1–2 kuukautta. Valiokunta jättää käsiteltävästä laista mietinnön. Sen valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa. Varsinaisen käsittelyn pohjana on valiokunnan mietintöön sisältyvät ehdotukset alkoholilaista.

Mietinnössä voidaan poiketa hallituksen ehdotuksista merkittävästikin. Valiokunta voi myös ehdottaa, että lakiehdotukset hylätään osittain tai kokonaan.

Milloin ja miten laista äänestetään?
Eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Ensin käydään yleiskeskustelu, jonka jälkeen lakiehdotusta tai lakiehdotuksia käsitellään yksityiskohtaisesti. Tämän käsittelyn aikana tehdään mahdolliset valiokunnan mietinnöstä poikkeavat ehdotukset.

Ensimmäisessä käsittelyssä hallituspuolueiden kansanedustajat saavat äänestää alkoholilain prosenttirajasta omantuntonsa mukaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että he saavat tehdä uusia esityksiä prosenttirajasta. Jos ensimmäisessä käsittelyssä tulee uusia esityksiä, niistäkin äänestetään.

Kansanedustajien puheenvuoroissa on käynyt hyvin ilmi, että osalla on toiveita, että prosentti voisi olla hieman matalampi kuin hallituksen esityksessä. Osa toivoo taas, että prosentti olisi hieman korkeampi.

Toinen äänestys koskee hyväksyntää
Lakiehdotuksen toinen käsittely voi tapahtua aikaisintaan kolmen päivän kuluttua ensimmäisestä käsittelystä. Toisessa käsittelyssä päätetään vain lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä eli sen sisältöön ei enää tässä vaiheessa voida puuttua.

Alkoholilaki ja etenkin prosenttiraja on ollut kiistan aiheena hallituspuolueissa, eikä oppositiopuolueidenkaan edustajat ole olleet asiasta yhtä mieltä. Paljon kiistaa herättänyt hallituksen esitys alkoholilain kokonaisuudistuksesta on viivästynyt useasti. Esimerkiksi keväällä neuvottelut jäädytettiin hetkellisesti, kun perussuomalaisten puoluekokouksesta seurasi hallituskriisi.

Teksti: Päivi Tiittanen
Kuva: Rodeo

Teksti on julkaistu EHYT Järjestö -lehdessä 3/2017