”Miksi päihteitä on olemassa?”

Nuoria koulun käytävällä.

Jo alakouluikäisillä on paljon kysymyksiä päihteistä. Viides- ja kuudesluokkalaisille tarkoitetuilla Juteltaisko?-oppitunneilla aiheesta keskustellaan kuvien ja tarinoiden avulla. Menetelmä on kehitetty seitsemän järjestön yhteisessä ånni-hankkeessa, ja siihen kuuluu kaksi oppituntia sekä vanhempainilta.

Tunneilla keskustellaan sosiaalisista tilanteista, joissa voi törmätä alkoholin tai tupakkatuotteiden käyttöön. Oppilaat kirjoittavat kuvista tarinoita, joista keskustellaan yhdessä: mitä hyvää tai huonoa tarinassa tapahtui, mikä olisi voinut mennä paremmin tarinan henkilöiden kannalta, tai mitä olisi tapahtunut, jos joku olisi toiminut toisin.

– Ideana on, että kuvien ja tarinoiden kautta nousevat esiin myös suojaavat tekijät, kuten kotiintuloajat tai vanhempien kiinnostus siihen, missä lapsi liikkuu, kertoo koulutussuunnittelija Sari Anjala EHYT ry:stä.

 

Lapsilla paljon havaintoja päihteistä

EHYTin päihde- ja pelikasvatus tavoitti vuonna 2019 noin 26 570 lasta ja nuorta. Vastaanotto oli Anjalan mukaan innostunutta.

– Tämän ikäisillä on usein jo paljon tietoa päihteistä omien havaintojensa perusteella. He ovat hyvin innokkaita kysymään ja keskustelemaan.

Anjala huomauttaa, että lapset usein tarkkailevat itseään vanhempia oppilaita. Jos joku yläkoululainen esimerkiksi nuuskaa tai polttaa tupakkaa, he saattavat pohtia, kuuluuko se asiaan ylemmillä luokilla. Siksikin aiheesta on otollista keskustella.

Oppitunnilla nuoret kirjoittavat huoltajille kysymyksiä, joita käydään läpi vanhempainillassa. Esimerkiksi tällaiset asiat ovat askarruttaneet: Mitä hyötyä päihteistä on? Miltä kännissä oleminen tuntuu? Minkä ikäisenä yleensä aloitetaan päihteiden käyttö? Miksi niitä on olemassa?

 

Vanhemmat rohkeasti keskustelemaan

Juteltaisko?-menetelmä kannustaa vanhempia puhumaan päihteistä lastensa kanssa. Sen kehittäminen lähti siitä huomiosta, että vanhemmat eivät usein tiedosta tämän ikäisten kiinnostusta aiheeseen.

– Saatetaan pelätä, että päihteistä keskusteleminen herättää lapsen kiinnostuksen päihteisiin ja niiden kokeiluun, Anjala toteaa.

Päihteistä kannattaa hänen mukaansa puhua lapsen ikätason mukaan aina silloin, kun aiheesta herää kysyttävää. Etenkin alkoholi ja tupakka näkyvät yhteiskunnassamme niin yleisesti, että niistä on havaintoja jo pienilläkin lapsilla.

Vanhempainilloissa keskustelun tukena ovat oppitunneilla käytetyt materiaalit ja lasten tuotokset.

– Moni vanhempi hämmästyy siitä, kuinka laajan ja tarkan tarinan lapset ovat tehneet. Kuvien ja tarinoiden kautta keskustelua voi hyvin jatkaa myös kotona.

Koulutusta on pidetty sekä suomen- että ruotsinkielisille ryhmille, ja se kuuluu yhä EHYT ry:n koulutustarjontaan. Maksutonta koulutusmateriaalia on verkossa suomen ja ruotsin lisäksi englannin, venäjän ja somalin kielellä.

Teksti: Helina Kujala, Kuva: Juha Sarkkinen