Marja Pakarinen aloittaa EHYTin erityisasiantuntijana

Kaupunkikuva.

Terveystieteiden tohtori Marja Pakarinen on aloittanut EHYT ry:n arvioinnista ja kehittämisestä vastaavana ma. erityisasiantuntijana.

Pakarinen on perehtynyt erityisesti terveyden edistämiseen, interventioihin ja ennaltaehkäisevän työn kysymyksiin. Hän on tehnyt tutkimustyötä nuorten seksuaaliterveydestä ja terveysviestinnästä. EHYT ry:tä hän pitää merkittävänä suomalaisena järjestötoimijana, joka on verkostoitunut niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja jonka toiminta koskettaa ihmisiä monissa elämänvaiheissa.

– Ehkäisevää päihdetyötä tehdään niin yksilöiden, yhteisöjen kuin yhteiskunnan rakenteiden parissa. Päihdehaittojen ehkäisy kytkeytyy myös laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten ihmisten yksinäisyyteen, syrjäytymiseen ja eriarvoistumiseen, toteaa Pakarinen

Pakarinen katsoo, että näihin haasteisiin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Niissä tarvitaan tavoitteellista ja pitkäjänteistä yhteistyötä, ihmisten osallisuuden vahvistamista sekä tutkimustiedon hyödyntämistä.

– Millä mittareilla ja keinoilla osoitamme, että työmme on ehkäissyt jonkun ongelman pahenemisen? Sosiaali- ja terveysjärjestöissä olemme tottuneet raportoimaan kattavasti työmme tuloksista ja vaikutuksista rahoittajalle. Järjestölähtöisen työn tuloksia on tarpeellista tehdä yhä laajemmin näkyväksi myös kansalaisille ja päättäjille.

Lisätietoja:

Marja Pakarinen, erityisasiantuntija, EHYT ry
marja.pakarinen@ehyt.fi

Juha Mikkonen, toiminnanjohtaja, EHYT ry
p. 050 527 4780, juha.mikkonen@ehyt.fi