Marika Vartiainen EHYTin Aikuiset-osaston osastopäälliköksi

Marika Vartiainen.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n hallitus on nimittänyt Aikuiset-osaston osastopäälliköksi TtM Marika Vartiaisen. Vartiainen siirtyy tehtävään nuorisoalan osaamiskeskustoiminnan projektipäällikön tehtävästä.

EHYTin Aikuiset-osasto on monipuolinen kokonaisuus, jonka muodostavat päihdeasiamiestoiminta, valtakunnallinen päihdeneuvontapuhelin, kuusi Elokolo-kohtaamispaikkaa, työelämän päihdetyö Huugo sekä aikuisten alkoholinkäytön hallintaa tukeva Taitolaji-kokonaisuus.

”EHYTin aikuistyössä korostuu yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen, luottamuksellisen suhteen tarjoaminen sekä nopea saavutettavuus. EHYTin aikuistyössä kohdataan paljon ihmisiä Elokolo-kohtaamispaikkojen, päihdeneuvontapuhelimen, päihdeasiamiestoiminnan ja työpaikoille suunnattujen koulutusten kautta. Mikäli aikuisväestön päihdehaittoja ei ennakoida tai niihin reagoidaan liian myöhään, on yksilön hyvinvointi ja työkyky uhattuna. Päihdeongelmista kärsivät laajasti myös päihteitä ongelmallisesti käyttävien ihmisen läheiset”, Vartiainen korostaa.

Osastopäällikkö Marika Vartiainen on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri pääaineenaan terveyskasvatus. Lisäksi Vartiainen on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja julkishallinnon merkonomi. Aiempaa työkokemusta Vartiaisella on mielenterveyskuntoutujien osallisuuden edistämisestä, järjestötoiminnan johtamisesta toiminnanjohtajana sekä lukuisista terveys- ja sosiaalialan kehittämistehtävistä.

”Aion ensimmäiseksi tutustua siihen, miten työtä käytännössä tehdään ja mitkä kysymykset toiminnassa tällä hetkellä nousevat esiin kaikkein keskeisimpinä. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta päästä omalta osaltani kehittämään aikuisille kohdennettua ehkäisevää päihdetyötä yhdessä EHYTin osaavien asiantuntijoiden kanssa”, Vartiainen toteaa.

Vartiainen aloittaa Aikuiset-osaston osastopäällikkönä 3.4.2023 aiemmin tehtävää hoitaneen Heikki Luodon siirtyessä EHYTin kehittämispäällikön tehtävään.

Lisätietoja

Mikkonen Juha

Toiminnanjohtaja 050 527 4780
Katso henkilön esittely
Marika Vartiainen.

Vartiainen Marika

Aikuiset-osaston päällikkö 050 465 9894
Katso henkilön esittely