Lätkäjoukkueet, Haminan kaupunki ja EHYT yhdessä nuorten huumeongelmaa vastaan

uutinen1

Jo kesän alussa kunnan eri sektoreiden, seurakunnan, etsivän nuorisotyön ja muiden järjestöjen muodostama yhteistyöryhmä kokoontui Haminassa pohtimaan erilaisia keinoja vaikuttaa haminalaisten nuorten päihdekulttuuriin. EHYT ry:n esittelemä HUBU-menetelmä* herätti yhteistyöryhmässä laajaa kiinnostusta. Vuodesta 2004 käytössä ollut menetelmä tarjoaa välineitä ongelman laajuuden kartoittamiseen, huolestuneiden vanhempien kohtaamiseen, henkilöstön kouluttamiseen ja aiheen käsittelyyn nuorten kanssa. Haminan koulutuspalveluiden kokonaisuuteen ovat jo aikaisemmin kuuluneet erilaiset ehkäisevät toimintamallit, joita HUBU menetelmänä täydentää erinomaisesti.

– Kunnan viranomaisten, poliisin, EHYT ry:n ja muiden järjestöjen välisen yhteistyön avulla monilla paikkakunnilla kärjistyneet päihdeongelmat on saatu ratkaistua. Ajan myötä nuorten päihteidenkäyttö ja kiinnostus päihteisiin on vähentynyt, ja se on näkynyt myös HUBU-kyselyjen tuloksissa, kertoo asiantuntija Tuomas Rouvila EHYT ry:n koulutyöstä.

Samanaikaisesti historiallisen yhteistyösopimuksen solmineet Haminan Kiekkoympyrät ja Kotkan Titaanit etsivät syksyllä järjestettävälle hyväntekeväisyysottelulleen sopivaa lahjoituskohdetta. Aiemmin muun muassa lastenneuvolan leluhankintoihin varoja kerännyt Haminan Kiekkoympyrät halusivat suunnata keräämänsä varat paikalliseen toimintaan. Päihdeasioiden noustua julkiseen tietoisuuteen, Haminan Kiekkoympyröiden toiminnanjohtaja Kai Saarainen piti varainkeruuta nuorten ehkäisevään päihdetyöhön luonnollisena ratkaisuna.

– Hyväntekeväisyysottelut ovat hyvä tapa nostattaa tiimihenkeä joukkueen kesken. Haluamme osallistua toimintaan hyvän asian puolesta ja olla esimerkkinä muille järjestöille toimimalla yhteisvastuullisesti, lahjoitusta ehdottanut Saarainen kertoo.

EHYT ry:n asiantuntijoihin on tehnyt vaikutuksen se, että kaupunki ja urheiluseurat ovat lähteneet yhdessä taklaamaan ongelmaa, ja että idea toiminnan järjestämisestä tuli jääkiekkoseuroilta. Perjantaina 4.9. Haminan jäähallissa pelattavan ystävyysottelun tuotto käytetään Haminassa tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön.

– On hienoa, että myös vapaa-ajan toimijat ovat lähteneet mukaan tekemään ehkäisevää päihdetyötä. Harrastuksilla on merkittävä osa nuorten elämässä. Urheilijat ovat nuorten esikuvia ja heidän esimerkillään on vaikutusta myös nuorten elämään ja valintoihin. EHYT ry:n historiassa vastaavanlaista yhteistyötä ei ole aiemmin tehty, kertoo Rouvila.

– Haminassa yhteistyö eri tahojen kanssa sujuu mutkattomasti, ja talkoohenki elää vahvana. Haasteidenkin edessä on upeaa nähdä toimijoiden tiivistävän rivejään ja tarjoavan apuaan yhteisen asian puolesta, kertoo yhteistyöverkostoa koordinoiva toisen asteen koulupsykologi Elise Wass.

Haminan Kiekkoympyrät ovat avanneet varainkeruuta varten erillisen tilin, jonka avulla EHYT ry:n HUBU-päihdekasvatustunteja järjestetään laajasti eri-ikäisille haminalaisnuorille aina peruskoulun 5.-luokkalaisista yläasteikäisiin sekä lukiolaisiin ja ammattiopistolaisiin.

– Haluamme tarjota yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden osallistua tärkeän asian tukemiseen. Erillisen tilin avaaminen varoja varten oli tärkeää, jotta toiminta olisi mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää, kertoo Saarainen.

Nuorten kyselytulokset käsitellään vanhempaintilaisuuksissa ja koulujen henkilöstön koulutuksissa. Nuorilta kysytään muun muassa päihteidenkäyttöön, mutta myös harrastuksiin, kaverisuhteisiin ja yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita ja tunneilla keskustellaan aiheisiin liittyen. Tulokset koko Haminan alueelta saadaan kokoon toivottavasti jo helmikuussa 2016. Kyselyjen tuloksia on tarkoitus hyödyntää alueellisen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä.

Toimintaa voi halutessaan tukea lahjoituksella Haminan nuorten päihdevastainen työ -nimiselle tilille FI10 1005 3500 1443 70. 

Lisätietoja:

Tuomas Rouvila
 
asiantuntija, EHYT ry
 
p. 050 576 6486
 
Heli Vaija
 
Etelä-Suomen aluekoordinaattori, EHYT ry
 
p. 044 510 0228
 
Kai Saarainen
 
toiminnanjohtaja, Haminan Kiekkoympyrät ry
 
p. 040 587 8313
 
Elise Wass
 
Toisen asteen koulupsykologi, Hamina
 
p. 040 199 1599
 

*HUBU on opetusryhmille suunnattu, kattava päihteisiin liittyvä tieto- ja keskustelupaketti, jossa nuoret vastaavat nimettömästi päihdeaiheisiin kysymyksiin. Tuloksista keskustellaan yhdessä HUBU-kouluttajan johdolla. Kokonaisuuteen kuuluu nuorten päihdekasvatustunnin lisäksi vanhempaintilaisuus sekä koulun henkilöstökoulutus. Lisäksi voidaan järjestää erillisiä yleisötilaisuuksia kuntalaisille ja koulutusta kunnan henkilöstölle.