Läksyhelppiä somalin ja arabian kielillä toukokuussa

Lapsia.

Koronaviruksen myötä etäkoulussa opiskelee yhä useampi maahanmuuttajalapsi, joka puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. OAJ:n tuoreen kyselyn mukaan 63% opettajista arvioi poikkeustilalla olevan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia yksittäisiin oppijoihin peruskouluissa, ja peräti 80% opettajista sanoo oppimisen tuen järjestelyissä ja tuen riittävyydessä olevan ongelmia.

Yksi haavoittuvassa asemassa oleva oppijaryhmä ovat maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Heidän vanhemmillaan ei aina ole riittäviä resursseja kotona tapahtuvan opiskelun tukemiseen.

 EHYT ry:n uusi maahanmuuttajahanke tarttuu toimeen vapun jälkeen käynnistämällä peruskouluikäisille lapsille ja nuoria läksyhelppiä verkon kautta somalin ja arabian kielillä. Toiminta toteutetaan Zoom-verkkokokouspalvelun kautta. Palvelua markkinoidaan perheille sosiaalisessa mediassa ja maahanmuuttajajärjestöjen omien kanavien kautta.

EHYT ry ottaa puheluita vastaan maanantaina 4.5.2020 klo 11 alkaen seuraavissa numeroissa:

  • p. 050 463 0710, somalinkielinen tuki
  • p. 050 466 5268 , arabiankielinen tuki

EHYT ry:n yhteistyökumppaneina läksyhelpissä toimivat Suomen somalialaisten liito ry, MOPE Monikulttuurinen perhetyö ry, Espoon Maahanmuuttajien yhdistys ry, AL-BIRR Lähimmäisapu ry, Maahanmuuttajien päihde- ja mielenterveysongelma ry – MPMATO ry sekä Tukisatama ry.

Levitä tietoa tuesta – tuen puute voi pahimmillaan johtaa syrjäytymiskehitykseen.

Lisätietoja: Leena Sipinen, EHYT ry, leena.sipinen(at)ehyt.fi , p. 040 557 5057