KUPLA tukee korkeakouluyhteisöjä

Kupla-hankkeen tunnuskuva.

kupla-hanke

Yli puolet 18-29-vuotiaista myös toivoo, että nuorten aikuisen kanssa puhuttaisiin enemmän päihteistä, (Preventiimin kysely, 2017). Nuoret aikuiset toivoivat, että asiasta keskusteltaisiin etenkin oppilaitoksissa, terveydenhuollossa ja sosiaalisessa mediassa.

”Nuoret aikuiset ovat osin unohdettu kohderyhmä ehkäisevässä päihdetyössä. Keväällä 2018 käynnistyneessä KUPLA-hankkeessa kehitämmekin juuri korkeakouluyhteisöille tarkoitettuja ehkäisevän päihdetyön menetelmiä”, kertoo KUPLA-hankkeen projektipäällikkö Sarianna Palmroos.

Yksi KUPLA-hankkeen tavoitteista on levittää korkeakouluyhteisöihin tietoa siitä, kuinka yhteisössä voidaan ehkäistä päihdehaittoja ja kuinka mielen hyvinvointia voidaan ylläpitää. Hanke auttaa korkeakouluja kehittämään ja ylläpitämään niitä tekijöitä ja menetelmiä, jotka tukevat opiskelijoiden hyvinvointia. 

”Hyvä ja turvallinen korkeakouluyhteisö edistää opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukykyä. Opiskelijoiden päihdeongelmiin puuttuminen sekä niiden ehkäiseminen onkin koko korkeakouluyhteisön asia.  Samoilla keinoilla, joilla vahvistetaan mielen hyvinvointia, voidaan ehkäistä myös päihteiden haittoja”, jatkaa Palmroos.

”Jotta pääsisimme vaikuttamaan korkeakouluyhteisöjen hyvinvointiin, meidän täytyy tavoittaa hyvinvoinnin parissa työskentelevät tahot, opinto-ohjaajat, opintopsykologit ja opettajatuutorit ja tarjota heille koulutusta ja tukimateriaaleja”, kertoo Palmroos.

KUPLA-hankkeessa pyritään edistämään yhteisöllistä sekä saavutettavaa opiskelijakulttuuria.

”Kaikilla tulisi olla mahdollisuus osallistua oman opiskelijayhteisönsä toimintaan. Inklusiivinen ja monipuolinen opiskelijakulttuuri auttaa opiskelijoiden tutustumista toisiinsa sekä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta”, Palmroos toteaa.

KUPLA-hanke tulee tarjoamaan opiskelijayhdistysten toimijoille, kuten tapahtumavastaaville sekä opiskelijatuutoreille koulutusta tuutorointiin ja tapahtumien järjestämiseen. Hankkeen koulutusmenetelmiä ja -materiaaleja pilotoidaan viidessä yhteistyökorkeakoulussa, jotka julkistetaan myöhemmin syksyllä 2018.

Lue lisää hankkeesta KUPLAn verkkosivuilta. KUPLA löytyy myös Facebookista ja Instagramista nimellä @kuplahanke.

KUPLA– Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina on EHYTin korkeakouluyhteisöihin suunnattu hanke, joka toteutetaan vuosina 2018-2020. KUPLAn tavoitteena on vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia päihdehaittojen ehkäisyssä ja edistää yhteisöllistä sekä saavutettavaa opiskelijakulttuuria. Hanke toteutetaan yhteistyössä Nyyti ry:n kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL) ry sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.