Kuntalaisten hyvinvointi etusijalla vaalipaneelissa

Kuntavaalipaneeli.

Useassa puheenvuorossa keskityttiin lapsiin ja nuoriin: ehkäisevää työtä voidaan tehdä kouluissa esimerkiksi keskustelemalla. Moni kannatti pysyviä kuraattoreita kouluihin, jotka todella tuntisivat lapset ja osaisivat tarjota apua silloin kun se olisi tarpeen.

Lähes yhtä mieltä oltiin siitä, että kunnan pitäisi taata jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastaa vapaa-ajallaan. Myös etsivää nuorisotyötä, kaikki lapset tavoittavaa varhaiskasvatusta ja alle 25-v. nuorten ilmaista ehkäisyä pidettiin tärkeänä.

”Keinoja on monia, mutta poliitikon vastuu on aina päättää niistä määrärahoista”, sanoi kansanedustaja Maria Ohisalo (vihr.).

Kansanedustaja Pekka Puska (kesk.) muistutti, että aina ei tarvita euroja.

”Ennaltaehkäisyssä voidaan tehdä hyvää politiikkaa, mikä ei maksa mitään. Esimerkiksi tupakka-, alkoholi- liikunta tai vaikka kaavoituspolitiikkaa, kuten Helsingin puistot. Tällainen ei maksa mitään”, Puska sanoi

Ehkäisevän työn järjestöjen kuntavaalikampanjan slogan on Ehkäisevä työ kannattaa ­- pidetään toisistamme huolta. Välittäminen tuli esille useassa puheenvuorossa.

”Kenenkään ei pitäisi joutua tilanteeseen, jossa tuntuu, että kukaan ei välitä. Osallisuuden merkitys on tärkeä, on se sitten erilaisia työkokeiluita tai työpaikkoja, tähän kunnan pitää vastata”, päihdetyöntekijä, ex-nyrkkeilijä ”Käpylän pyövelinäkin” tunnettu Jukka Järvinen (sdp) sanoi.

Savuton Helsinki -ohjelmaa kiiteltiin, mutta Helsinki voisi rajoitetaan tupakointia julkisilla paikoilla vielä entisestään, totesivat Ohisalo, kansanedustaja Silvia Modig (vas.) sekä opiskelija ja kuntavaaliehdokas Jimmy Nylund (rkp.). Nykyisen kaupunginvaltuuston jäsenen Arja Karhuvaaran (kok.) mukaan ammattikoululaisten tupakointiin pitäisi puuttua. THL:n koululaiskyselyn mukaan lukiolaisista polttaa päivittäin tupakkaa 6 prosenttia, ammattiin opiskelevista kolme kymmenestä.

Ammattikoululaisten identiteettiä pitäisi Karhuvaaran mukaan pyrkiä muuttamaan niin, ettei se enää edellytä tupakkaa ja alkoholin juomista.

”Aikuisten pitäisi vaatia harjoittelupaikat sellaisiksi, että niissä ei tupakoida.”

Asunnottomuus oli yksi paneelin teemoista. Osa ehdokkaista oli sitä mieltä, että asunnottomuus vähenisi, jos rakentamista tuettaisiin enemmän kuin asumista. Moni toivoi enemmän asuntoja erityisryhmille, esimerkiksi niille, joiden elämänhallinta pettää. Kaavoituksen helpottaminen, konttiasunnot, toimitilojen muuttaminen asunnoiksi ja elämäntilanteen mukaan muunneltavat perheasunnot olivat konkreettisia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi.

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö koettiin tärkeäksi, järjestöjä kehuttiin ketteriksi ja asiantunteviksi toimijoiksi.

”Pitäisi olla sellainen taho, joka osaisi ohjata asiakkaan oikealle järjestölle, joilla on kuitenkin omat erikoisalansa”, ehdotti kuntavaaliehdokas Atro Åman (ps).

Eli kunnassa pitäisi olla henkilö, jonka vastuulla ehkäisevä työ on:

”Pitäisi olla selkeä vastuutaho, joka ottaa kunnassa vastuun ennaltaehkäisevästä työstä, koska tämä työ ylittää kunnan sektorirajat”, Modig tiivisti,

Helsingin Ehkäisevä työ kannattaa -kuntavaalipaneelissa keskustelemassa olivat ehdokkaat: Jukka Järvinen (sdp), Arja Karhuvaara (kok.), Silvia Modig (vas.), Maria Ohisalo (vihr.), Pekka Puska (kesk.), Atro Åman (ps.), Jimmy Nylund (rkp.) ja Anneli Louneva (kd.). Tilaisuuden juonsi journalisti Reetta Räty. 

 

 

 

Ehkäisevä työ kannattaa -kuntavaalitapahtumia järjestetään ympäri Suomea