Koululaisten Smokefree-kisan voitot Savonlinnaan, Vähäkyröön ja Loimaalle

koulujenloppuminen_banner

Kilpailukauden päätteeksi järjestetyssä arvonnassa onni suosi 7-luokkalaisten sarjassa Puistokadun koulu 7D-luokkaa Loimaalta. 8-luokkalaisten voitto meni Savonlinnaan Mertalan koulun 8C -luokalle ja 9-luokkien sarjassa voittajaksi valikoitui Savilahden yhtenäiskoulun 9C-luokka Vähäkyröstä. 8-luokkalaisten sarjan voittajan, Mertalan koulun rehtori Markku Kiiski kiittelee oppilaiden sitoutumista ja intoa oman hyvinvointinsa edistämiseen:

– Suurin osa oppilaista ymmärtää savuttomuuden merkityksen terveellisen elämäntavan edistäjänä ja osaa suhtautua tupakkatuotteisiin kriittisesti. Tämä varmaan kertoo paljon koulumme toimintakulttuurista ja sen eteen tehtävästä pitkäjänteisestä työstä. Olemme suunnitelmallisesti pyrkineet oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, toteaa Kiiski ja jatkaa:

– Oppilaiden asenteet tupakointia kohtaan ovat selvästi parantuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yhä useampi oppilas ei aloita edes tupakkakokeiluja yläluokkien aikana ja tupakalle osataan todella sanoa EI. Tottakai on niitä, jotka kokeilevat. Onneksi yhä pienempi osa alkaa polttaa säännöllisesti. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, että välitunneilla on mielekästä tekemistä. Silloin oppilaat eivät poistu niin helposti koulualueelta tupakoimaan.

Oppilaat, koulut ja kodit mukaan yhteiseen työhön

Savonlinnan Mertalassa savuttomuus näkyy jokapäiväisessä työssä:

– Koulun järjestyssäännöissä kielletään tupakkatuotteiden käyttö koulualueella. Näiden sääntöjen noudattamista todellakin tarkkaillaan ja epäkohtiin ja rikkomuksiin puututaan. Tupakkatuotteita joudutaan silloin tällöin takavarikoimaan ja tässä yhteydessä ollaan yhteydessä vanhempiin. Kotien kanssa tehtävä yhteistyö tässä savuttomuuden edistämisessä on todella keskeistä ja tärkeää, kertoo Kiiski.

EHYT ry:n asiantuntija Minttu Tavia iloitsee tavasta, jolla Smokefree-kisa on kasvanut ja mukautunut koulujen ehdoilla. Myös oppilaita pyritään osallistamaan toimintaan yhä enemmän. Smokefree haastoi tänä vuonna oppilaskunnat järjestämään koulun yhteishenkeä kohottavan tapahtuman tai muun aktiviteetin ja samalla kannustamaan kilpailuun osallistuvia luokkia.

– Nuorten osallisuus on tärkeä elementti Smokefree-toiminnan kehittämisessä. Tupakoimattomuuden edistämisen on oltava suunnitelmallista työtä, mutta samalla näyttävä koulujen arjessa mukavana lisänä. Pyrimme siihen, että nuoret ovat itse suunnittelemassa tempauksia kouluissa ja opettajille on tarjolla valmista materiaalia, jota voi hyödyntää omassa opetustyössä. Moderni tupakkavalistus onkin juuri tätä – keskustellaan yhdessä ja käsitellään aihetta eri tavoilla. Herätellään pohtimaan asioita kriittisesti, ilman ylimääräistä pelottelua.

Lisätiedot:

Markku Kiiski
Rehtori, Mertalan koulu, Savonlinna
markku.kiiski(a)savonlinna.fi
p. 044 417 4540

Minttu Tavia
Tupakka-asiantuntija, EHYT ry
minttu.tavia(a)ehyt.fi
p. 050 438 4227