Kansanedustaja Heidi Viljanen valittiin EHYTin puheenjohtajaksi

Heidi Viljanen

Kansanedustaja Heidi Viljanen on valittu Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n hallituksen puheenjohtajaksi. Valinta tehtiin 16. toukokuuta pidetyssä valtuuston kokouksessa.

Viljanen toimi ennen kansanedustajuutta päihdekuntoutuslaitoksen johtajana Satakunnassa ja tuntee päihdetyön kysymykset laajasti.

”EHYT on hieno järjestö, joka tekee erittäin tärkeää työtä valtakunnallisesti asiantuntijajärjestönä sekä alueellisesti järjestämillään vertaistuella ja matalan kynnyksen palveluilla. Olen tehnyt kauan korjaavaa päihdetyötä ja nyt lähden erityisellä innolla syventymään entistä enemmän myös ehkäisevän päihdetyön maailmaan. Olen erittäin kiitollinen EHYTin valtuuston osoittamasta luottamuksesta toimia järjestön puheenjohtajana” Heidi Viljanen kiittää.

Katse hyvinvointialueilla tehtävään työhön

Ehkäisevä päihdetyö koskettaa meitä kaikkia. Ehkäisevän ja ihmisarvoa kunnioittavan päihdetyön ideana on vahvistaa kaikkea sitä, mikä suojaa ihmistä päihdehaitoilta ja toisaalta ehkäistä ja vähentää niihin liittyviä riskejä ihmisten elämässä.

”Korona-epidemia on haastanut kaikkien arkea ja hyvinvointia, mutta erityisesti näemme sen vaikutukset lasten ja nuorten mielenterveydessä ja valitettavasti myös päihteiden käytössä. Nyt vaaditaan panostuksia erityisesti lapsiin ja nuoriin, jotta tämä huolestuttava kehityskulku saadaan käännettyä. Sote-uudistus tarjoaa hyvän mahdollisuuden panostaa ennaltaehkäisyyn ja palveluiden integraatioon. Hyvinvointialueilla on varmistettava toimivat päihdepalvelut sekä päihde- ja mielenterveysosaaminen myös perusterveydenhuollossa. Järjestöjen asiantuntemusta ja työtä ei saa unohtaa hyvinvointialueilla.  

Hyvinvointialue voi omilla päätöksillään vaikuttaa siihen, autetaanko ihmisiä vasta kun ongelmat syvenevät vai voitaisiinko ongelmien syntyminen ehkäistä ennalta.

”Toimivat palvelut ja ennaltaehkäisy vaativat myös asenteiden muutosta. Meidän kaikkien tulee muistaa, että päihderiippuvainen henkilö ei ole vain numero tilastoissa tai taakka yhteiskunnalle vaan ainutlaatuinen ja tärkeä ihminen, joka ansaitsee tukea ja apua, kuten kaikki muutkin sote-palveluiden asiakkaat. Päihdeongelmat ovat tosiasia yhteiskunnassamme ja ensimmäinen askel niiden ratkaisemiseen ja ehkäisyyn on asiasta puhuminen avoimesti ja tuomitsematta” Viljanen jatkaa.