Juoko EU tulevaisuutensa?

uutinen1
Kansanterveysjärjestöt vetoavat Euroopan unionin toimielimiin jotta ne ryhtyisivät toimiin Euroopan alkoholiongelman korjaamiseksi. Yli 300 terveysministeriöiden, EU:n toimielinten ja erilaisten sidosryhmien edustajaa ja kansanterveyden asiantuntijaa on tänään kokoontunut Brysseliin vedotakseen Euroopan komission puheenjohtajaan Jean-Claude Junckeriin ja hänen neuvonantajiinsa jotta nämä ryhtyisivät toimiin ehkäistäkseen ja vähentääkseen alkoholin Eurooppalaisille yhteiskunnille aiheuttamaa taakkaa.

Alkoholinkulutus on maailman suurinta EU:ssa (10,2 litraa puhdasta alkoholia per henkilö), missä vuonna 2013 15–64-vuotiaiden ikäluokassa joka seitsemäs miehen ja joka kolmastoista naisen kuolema johtui alkoholista, yhteensä 120 000 ennenaikaista kuolemaa vuodessa.[1]

Alkoholi on yksi kolmesta tavallisimmasta kroonisten tautien aiheuttajasta. Siitä lasketaan johtuvan noin 60 erilaista sairautta, mukaan lukien useita syöpiä, maksasairauksia, verisuonitauteja ja ruoansulatuselimistön sairauksia. Alkoholin ja syövän välillä on selkeä yhteys – 10 % miesten ja 3 % naisten sairastamista syövistä johtuu alkoholinkäytöstä.[2]

Terveyshaittojensa lisäksi alkoholinkäytöstä aiheutuu huomattavia sosiaalisia ongelmia ja taloudellisia menetyksiä. Vuonna 2010 alkoholin yhteiskunnille aiheuttamat kulut EU:n alueella olivat arviolta 155,8 miljardia euroa.[3]

– Alkoholihaitoista johtuvat ongelmat ovat nähtävissä kaikissa eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Laaja-alainen lähestymistapa näihin haittoihin voisi säästää tuhansia henkiä ja olisi sijoitus terveydenhuoltojärjestelmiemme kestävyyteen, sanoo Mariann Skar European Alcohol Policy Alliance -järjestöstä, joka on kuudennen European Alcohol Policy -konferenssin järjestäjä.

Alkoholinkäytön vähentämiseen investoiminen

Euroopan unionin alkoholistrategia jäsenvaltioiden tukemiseksi alkoholihaittojen vähentämisessä oli suunniteltu vuosille 2006–2012. Konferenssissa korostetaan, että ajantasaiseksi päivitetyn, viimeisimmän tutkimustiedon mukaisen ja yhteiskunnan muutoksissa mukana pysyvän (esimerkiksi alkoholimainonnan siirtyminen perinteisistä uusiin medioihin) alkoholistrategian puute on uhka alkoholihaittojen vähentämiselle Euroopassa.

Kaksipäiväinen konferenssi nostaa esiin alkoholin yksilön terveydelle ja ympäristölle sekä koko yhteiskunnalle aiheuttamien haittojen laajan kirjon. Kuudes European Alcohol Policy –konferenssi toimii myös julkistustilaisuutena European Alcohol Policy Alliancen suosituksille tulevaksi EU:n alkoholistrategiaksi, sekä haastaa toimenpiteisiin uuden alkoholistrategian luomiseksi.

Konferenssi käsittelee joitakin alkoholin sääntelyn kiistellyimmistä teemoista:

 • Miksi alkoholituotteiden ainesosia ei pitäisi joutua listaamaan, toisin kuin muiden elintarvikkeiden?
 • Millaisia vaikutuksia kansainvälisillä sopimuksilla, kuten vapaakauppasopimuksella, voi olla jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin tehdä tehokasta alkoholipolitiikkaa?
 • Pitäisikö alkoholin aiheuttamien haittojen näkyä alkoholituotteiden hinnassa, esimerkiksi verotuksen tai minimihinnan kautta?
 • Kuinka säännellä toimivasti alkoholin markkinointia internetissä?

Näistä ja monista muista alkoholihaittojen vähentämiseen liittyvästä kysymyksestä tullaan keskustelemaan tulevan kahden päivän aikana Brysselissä.

European Alcohol Policy Alliance (Eurocare) on kolmannen sektorin- ja kansanterveysjärjestöjen muodostama liitto, jolla on 57 jäsenjärjestöä 25:ssa Euroopan valtiossa. Liiton tavoitteena on alkoholihaittojen ehkäisy ja vähentäminen Euroopassa. Jäsenjärjestöt ovat mukana vaikuttamis- ja tutkimustyössä, ja antavat tietoa ja koulutusta alkoholiin liittyvissä aiheissa sekä tuottavat palveluita ihmisille, joiden elämään alkoholihaitat ovat vaikuttaneet. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on Eurocaren jäsen.

Tämä on järjestyksessään kuudes European Alcohol Policy -konferenssi (Varsova 2004, Helsinki 2006, Barcelona 2008, Bryssel 2010 ja Tukholma 2012). Vuonna 2016 7EAPC järjestetään Sloveniassa. Lisätietoja: www.6eapc.eu

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,
p. 0400 508 234,
sari.aalto-matturi[at]ehyt.fi
 

Konferenssin järjestäjän yhteystiedot:

pääsihteeri Mariann Skar,

European Alcohol Policy Alliance,                                                 
p. +32 (0)2 736 05 72 tai +32 (0) 474 830 041,
mariann.skar[at]eurocare.org
www.eurocare.org
 
 

Alkoholi faktoina ja lukuina

 • Alkoholi on Euroopassa kolmanneksi suurin riskitekijä terveysongelmille ja sairauksille kuten syöpä ja verisuonitaudit[4]
 • Alkoholilla on suoria ja epäsuoria myrkyllisiä vaikutuksia useisiin elimiin, sekä vaikutus noin 60 erilaisen sairauden syntyyn
 • 12 miljoonaa ihmistä EU:ssa on riippuvaisia alkoholista[5]
 • Noin 9 miljoonaa lasta EU:ssa elää alkoholiriippuvaisen vanhemman kanssa[6]
 • Joka neljäs tieliikenneonnettomuus EU:ssa johtuu alkoholista; vuonna 2010 lähes 31 000 eurooppalaista kuoli liikenteessä, näistä kuolemista 25 % johtui alkoholista[7]
 • Alkoholin juominen raskauden aikana voi johtaa synnynnäisiin sairauksiin ja kehityshäiriöihin, ja aiheuttaa sikiölle fyysisiä ja käytösongelmia sekä oppimisvaikeuksia
 • Alkoholin kustannukset yhteiskunnille ovat vuosittain 155,8 miljardia euroa[8]
 • Alkoholi on työikäisen väestön (25-59-vuotiaat) terveysongelmien ja ennenaikaisen kuoleman suurimpia riskitekijöitä[9]
 • 15–64-vuotiaiden ikäluokassa joka seitsemäs miehen ja joka kolmastoista naisen kuolema johtuu alkoholista, yhteensä 120 000 ennenaikaista kuolemaa vuodessa[10]

[1] World Health Organisation (2013) Status report on alcohol and health in 35 European countries

[2] British Medical Journal (2011) Alcohol attributable burden of incidence of cancer in eighth European countries based on results from prospective cohort study. To find out more visit www.alcoholandcancer.eu

[3] Rehm, J. et all (2012) Interventions for alcohol dependence in Europe: A missed opportunity to improve public health

[4] World Health Organisation (2014) Global status report on alcohol and health

[5] Rhem J, Shield D (2012) Interventions for alcohol dependence in Europe: a missed opportunity to improve public health

[6] Anderson P, Baumberg (2006) Alcohol in Europe: a public health perspective

[7] European Transport Safety Council (2011) 5th Road Safety PIN Report

[8] Rehm, J. et al (2012) Interventions for alcohol dependence in Europe: A missed opportunity to improve public health

[9] Scientific Opinion of the Science Group of the European Alcohol and Health Forum (2011)  Alcohol, Work and Productivity

[10] WHO (2013) Status report on alcohol and health in 35 European countries