Hanna Heikkilä siirtyy EHYTin erityisasiantuntijaksi YK:n huume- ja rikostorjuntavirastosta

Ehytin Kaupunkikuva.

Aikaisemmin Heikkilä on työskennellyt YK:n huume- ja rikostorjuntavirastossa UNODC:ssa Wienissä. Hän vastasi kuuden vuoden ajan YK:n jäsenvaltioiden sekä UNODC:n maa- ja aluetoimistojen tukemisesta tutkimuspohjaisen ja vaikuttavan päihdetyön kehittämiseksi. Heikkilä on ollut muun muassa luomassa kansainvälisen ennaltaehkäisevän päihdetyön standardeja, jotka tiivistävät olemassa olevan tutkimustiedon vaikuttavan ennaltaehkäisevän päihdetyön muodoista ja sisällöistä. 

Ennen YK:lle siirtymistä Hanna Heikkilä työskenteli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ennaltaehkäisevään päihdetyöhön liittyvissä lähialueyhteistyöprojekteissa. Hän on tehnyt useita kansainvälisiä julkaisuja ennaltaehkäisevästä päihdetyöstä.

Heikkilä näkee ennaltaehkäisevän päihdetyön profiilin nostamisen tärkeänä niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin areenoilla.

”Etenkin nyt, kun keskustelu yhä polarisoituu, niin lasten, nuorten ja aikuisten laaja-alaisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden tukeminen on asia, jonka takana hyvinkin erilaisten toimijoiden on helppo seistä”, Heikkilä sanoo.

Hanna Heikkilä näkee, että ennaltaehkäisevä työ voi, oikein tehtynä, tuoda merkittäviä säästöjä sosiaali- ja terveyskuluihin. Ennen kaikkea yksilön näkökulmasta sen hyödyt voivat olla merkittäviä.

”Globaalilla tasolla kaikki ennaltaehkäisevän päihdetyön toimintamuodot eivät ole linjassa tutkimuksen antaman ymmärryksen kanssa siitä, mikä on tehokasta ja kustannustehokasta päihteiden käytön ja sen haittojen ehkäisemistä.”

Ennaltaehkäisevän työn arvostusta ja rahoituspohjaa voidaan parantaa, kun kehitetään työn laatua, todennetaan sen vaikutuksia ja viestitään niistä niin maailmalla kuin Suomessakin.

Heikkilä näkee, että ehkäisevän päihdetyön alalla on paljon tehtävää ja saavutettavaa.

Tähän kehitystyöhön on hyvä hetki, kun ennaltaehkäisevä työ on korkealla kansainvälisellä poliittisella agendalla: YK:n jäsenvaltiot ovat nostaneet ehkäisevän päihdetyön vahvistamisen yhdeksi globaaliksi kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteeksi (Tavoite 3.5: Tehostaa päihteiden, mukaan lukien huumeiden ja alkoholin, väärinkäytön ehkäisemistä ja hoitoa).

 

Hanna Heikkilä