EU-maissa kulutetaan maailman eniten alkoholia – kulutus edelleen kasvussa

Eurocare-kokouksen väkeä vuonna 2019 Brysselissä.

Eurocaren jäsenmaat tarjosivat eilen päättyneessä Eurocaren yleiskokouksessa (17.- 18.6.) katsauksen alkoholipoliittisiin muutoksiin eri jäsenmaissa. Omassa puheenvuorossaan Brysselissä EHYTin toiminnanjohtaja Juha Mikkonen käsitteli Suomen alkoholipoliittisia muutoksia ja nosti esille tuoreen hallitusohjelman päihteitä koskevat kirjaukset.

”Päihdehaittojen ehkäisy on noussut esiin uudessa hallitusohjelmassa. Pidämme hyvin myönteisenä päätöksentekijöiden tarjoamaa alustavaa tukea kansanterveyttä edistävälle politiikalle. Nyt olisi kuitenkin tärkeää, että päihdestrategian laatimiselle ja sen toimeenpanolle taataan myös riittävät resurssit”, totesi Mikkonen omassa puheenvuorossaan.

Yleiskokouksessa Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjelmapäällikkö Carina Ferreira-Borges kertoi Euroopan tason alkoholipolitiikan muutoksista. Ferreira-Borges korosti, että vaikka WHO Euroopan alueen 53 jäsenmaassa alkoholinkulutus on laskenut, ei laskeva trendi koske alueen EU-maita. Alkoholiehtoiset kuolemat ovat WHO Euroopan alueella yleisiä, jopa 800 henkilöä kuolee päivittäin alkoholiin liittyvistä syistä.

EHYT ry:n kehittämispäällikkö Nina Karlsson korosti poliittisen ohjauksen merkitystä.

”Globaalisti alkoholia kulutetaan ylivoimaisesti eniten Euroopassa vaikka tiedämme, mitkä toimet johtavat kulutuksen laskuun ja haittojen vähenemiseen. Nyt tarvitaan poliittista ja yhteiskunnallista sitoutumista, jotta toimivat keinot alkoholihaittojen ehkäisemiseksi saadaan käyttöön”, sanoo Karlsson.

WHO:n alkoholipoliittisen ohjelman toimintakausi on päättymässä vuonna 2020. WHO:n mukaan jatkossa on keskityttävä niihin seikkoihin, jotka estävät jäsenmaita soveltamasta ohjelman kymmentä alkoholihaittoja vähentävää suositusta.

Eurocare on Euroopan johtava alkoholipoliittinen toimija. Sen jäsenenä on 60 terveysjärjestöä 25 Euroopan maasta. Eurocare eli European Alcohol Policy Alliance https://www.eurocare.org/

Lisätiedot: 
Juha Mikkonen
EHYT ry:n toiminnanjohtaja
juha.mikkonen@ehyt.fi
p. 050 527 4780

Lue lisää:

EHYT ry:n esitys Eurocaren yleiskokouksessa 18.6.2019 (PDF)

WHO:n alkoholistrategian toiminta-alueet ja suositukset.

European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020 (WHO)
 

Valokuvassa EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen (vas.), WHO:n ohjelmapäällikkö Carina Ferreira-Borges, Eurocaren pääsihteeri Mariann Skar ja EHYT ry:n kehittämispäällikkö Nina Karlsson.