Etsimme yhteistyökumppaneita kehittämään rahapelihaittojen ehkäisyä työpaikoilla

Työmies palvelutiskillä.

 

Rahapelaaminen viihteeksi tai ajanvietteeksi ei ole vahingollista. Jos pelaaminen kuitenkin vaikuttaa työkykyyn, työnteon tehokkuuteen ja työpaikan ilmapiiriin, siitä on tullut ongelma. Työyhteisön kannalta on järkevää, että työpaikalla on yhteisesti sovitut rahapelaamista koskevat säännöt. Työympäristössä rahapeliongelman kehittymisen riski tulisi olla mahdollisimman vähäinen. Työpaikka voi toimia ympäristönä avoimelle keskustelulle rahapeistä. Rahapelihaittojen ehkäisy sopii luontevasti osaksi työpaikan päihdeohjelmaa.  

Rahapeliongelmat heijastuvat työyhteisöön

Rahapeliongelma vaikuttaa työntekijän fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Univaikeudet, ärtymys sekä peliongelmaan liittyvät ahdistuksen ja häpeän tunteet heijastuvat myös työpaikalle. Ne voivat näkyä esimerkiksi poissaoloina, työtehtävien laiminlyönteinä tai myöhästelyinä. Työtehtävien laiminlyönti kuormittaa usein myös työtovereita ja heikentää työpaikan ilmapiiriä. Rahapeliongelmista kärsivä saattaa lainata rahaa työtovereilta, mikä voi myös aiheuttaa ristiriitatilanteita. Tiedämme, että rahapeliongelmien vuoksi hoitoon hakeutuvista henkilöistä suurimmalla osalla on pelaamisesta aiheutunutta velkaa. Äärimmillään pelaamista saatetaan rahoittaa laittomin keinoin. Tämä voi tarkoittaa työnantajan rahojen kavaltamista tai varkauksia työpaikalla.

Tietyillä toimialoilla suurempi riski rahapelihaittoihin

Työn luonteen vuoksi tietyillä toimialoilla ja osalla työntekijöistä voi olla suurempi riski peliongelmaan. Näin on esimerkiksi vuorotyössä olevilla tai työn puolesta paljon matkustavilla. Mikäli työpaikalla on rahapelejä, myös se nostaa riskiä peliongelman syntyyn. Lisäksi eräissä ammateissa (esimerkiksi kuljetusalalla) on usein vapaahetkiä ympäristöissä, joihin on sijoitettu rahapelejä. Työnantajan olisi hyvä tiedostaa alakohtaiset riskitekijät.

Ryhdy työhyvinvoinnin edelläkävijäksi

Etsimme nyt yhteistyökumppaneita kehittämään rahapelihaittojen ehkäisyä suomalaisilla työpaikoilla. Tarjoamme yhteistyökumppeneillemme koulutusta ja materiaalia rahapelihaittojen ehkäisyyn. Yhteistyökumppenilta toivomme innostusta työhyvinvoinnin kehittämiseen ja mahdollisuutta koulutusten ja materiaalien kommentointiin. Yhteistyökumppanit ovat koulutusten ja materiaalin jatkokehittämisessä keskeisessä asemassa.

Yhteydenotot

Jos kiinnostuit, ota yhteys projektipäällikkö Tapio Jaakkolaan (p. 050 463 8212 tai tapio.jaakkola@ehyt.fi).