Ensihuoli-koulutuksia ympäri Suomen

Ensihuoli-koulutuksessa opitaan puhumaan vaikeista asioista kunnioittavalla tavalla, toista rohkaisemalla ja tukemalla. Koulutuksen sisällöt ovat sovellettavissa myös muista ongelmista kuten peliongelmista puhumiseen. Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka kaipaavat välineitä arkipäivän päihdeongelmien kohtaamiseen ja niiden puheeksiottoon ihmisenä ihmiselle, sekä henkilöt, joilla on huoli läheisen päihteidenkäytöstä. Lisäksi koulutukseen voivat osallistua kaikki, joita kiinnostaa mahdollisuus toisten auttamisesta ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnassa.

Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön työkaluja lähipiirissä havaittuihin päihdehaittoihin puuttumiseen ja puheeksiottoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, oppia tunnistamaan huoli ja löytää keinoja huolen ilmaisuun.

Koulutus kestää kolme tuntia ja sisältää keskustelua, ryhmätehtäviä sekä käytännön harjoituksia. Kouluttajina toimivat EHYT ry:n ehkäisevän päihdetyön asiantuntijat. Koulutus järjestetään yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa.

Koulutukset löytyvät koulutuskalenteristamme: www.ehyt.fi/tapahtumat