EHYTin edustajakokous kokoontui Helsingissä

Pekka Puska.

EHYT ry:n valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Pekka Puska ja varapuheenjohtajaksi Riitta Pääjärvi-Myllyaho.

Edustajakokouksen seminaarin aloitti EHYTin puheenjohtaja Hanna Tainio. Hän kertoi omassa puheenvuorossaan ehkäisevän työn merkityksestä kunnissa.

”Ihmisten arki tehdään kunnissa. Fiksu kunta tekee päätöksiä, jotka ehkäisevät ongelmia. Se on inhimillistä ja taloudellista. On tärkeää, että kunnassa on toimivat ehkäisevän työn palvelut, jotka tuovat hyvinvointia ja taklaavat kuntalaisten eriarvoistumista. Nyt tarvitaan päättäjiä, joilla on kauaskatseisuutta, rohkeutta ja kykyä kantaa vastuuta sortumatta populismiin”, sanoi Tainio.

Tällä hetkellä moni taho pohtii mitä sote-uudistuksessa tapahtuu. Hallitusneuvos Ismo Tuominen Sosiaali- ja Terveysministeriöstä kuvasi, mitä muutoksia uudistus tuo kunta- ja maakunta tasolla.

”Hyvinvoinnin, turvallisuuden ja terveyden sekä ehkäisevän päihdetyön edistäminen ovat tulevaisuudessakin tärkeää niin kunnille kuin maakunnille”.

Tuominen tarttui puheenvuorossaan myös alkoholilainuudistuksen tilanteeseen. Samalla hän ilmaisi huolensa suunnasta johon olemme menossa. Alkoholin saatavuutta pyritään lisäämään ja tämä näkyisi myös alkoholihaittojen kasvuna.

Tilaisuudessa Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori ja EHYT ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Juho Saari pohti sitä, kuinka uskomusjärjestelmät vaikuttavat alkoholipolitiikkaan. Miksi ihmiset tekevät hyvinvoinnin ja terveyden kannalta huonoja päätöksiä.

”Mitä kompleksisempi yhteiskunta, sitä suurempi merkitys on uskomusjärjestelmillä, kuvaa Saari.

Kokouksen lopussa EHYT ry:n edustajakokouksen julkilausumassa esitettiin huoli eriarvoistumiskehityksestä sekä kansanterveydestä.  

Katso kuvia EHYT ry:n edustajakokouksesta

Lue lisää edustajakokouksesta