EHYT: Veikkauksen tuotosta pitäisi ohjata yksi prosentti haittojen ehkäisyyn

Arpakuutiot.

Rahapeliyhteisöjen yhdistäminen ensi vuoden alusta lähtien yhdeksi yhtiöksi, Veikkaukseksi, on selkeyttänyt yksinoikeusjärjestelmää ja voi tehostaa pelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Yksinoikeusjärjestelmä tai lain hyvä aikomus eivät kuitenkaan itsessään riitä ehkäisemään ja vähentämään rahapelihaittoja. On otettava huomioon myös resurssit, joilla työtä tehdään.

Rahapelihaittojen ehkäisemisen on oltava fuusioprosessissa ja arpajaislain uudistamisessa keskeisin näkökulma. Pitkäjänteisen työn takaamiseksi tarvitaan pysyvä rahoituspohja. EHYT ry esittää, että arpajaislakiin lisätään kirjaus vuosittaisesta 1 % rahapelimaksusta, jolla rahoitetaan pysyvästi raha-pelihaittojen ehkäisy ja tutkimus sekä hoidon kehittäminen.

Lue Ehyt ry:n lausunto arpajaislakiin