”EHYT / Teema -lehti” hankintakilpailuun määräaikaan mennessä esitetyt kysymykset

Kilpailutus-teksti.

Määräaikaan mennessä saimme seuraavat kysymykset:

Kysymys 1.
Tarjouspyynnössä (Liite 1) mainitaan sisällön rakenteesta esimerkkeinä Teemaan syventäviä artikkeleita 4-6 kpl ja Teemaan sopivia artikkeleita 1-3 kpl.
Tarkoittaako minimisisältö tältä osin 4 + 1 artikkelia?
Vastaus kysymykseen 1.
Minimisisältö tarkoittaa teemaan syventävien artikkelien osalta 4+1 artikkelia. Maksimissaan se tarkoittaa 6+3 artikkelia.

Kysymys 2.
Kuinka monen minimisisällön artikkelin odotetaan sisältävän artikkelikohtaisen kuvauksen, ei kuvapankkikuvan käytön?
Vastaus kysymykseen 2.
Teema-lehden vähimmäisvaatimuksena oleva artikkelimäärä 4+1 on kuvitettava valokuvaajan ottamilla kuvilla tarjouspyynnön liitteen 1 mukaisesti. Jos artikkeleita on enemmän, kuvapankkikuvien käyttö on mahdollista.

Kysymys 3. 
Tilaaja hyväksyy lehden vedokset ennen painoon menoa. Toimitetaanko vedokset sähköisesti esim. pdf-versioina vai fyysisesti ns. sopimusvedoksina?
Vastaus kysymykseen 3.
Tilaajalle toimitetaan sähköisesti pdf-vedokset. ( Liite 1)

Hyvää Joulua ja menestyksekästä uutta vuotta!