EHYT tarjoaa etäopetukseen soveltuvaa päihdekasvatusmateriaalia koulujen käyttöön

Tennistossut.

Keskustelua alkoholista

Uuden Bueno-materiaalit päihdekasvatuksen tueksi -sarjan avaa Keskustelua alkoholista 1. Kyseessä on valmis opetusmateriaali, jota voi käyttää nuorten kanssa päihdekeskusteluissa tai osana opetusta.

Materiaali on suunnattu yläkouluikäisille ja toisella asteella opiskeleville. Tulossa on myös materiaalia liittyen nikotiinituotteisiin, kannabikseen ja muihin laittomiin huumausaineisiin.

Tutustu Keskustelua alkoholista 1 -materiaaleihin.

Smokefree-rastirata

Smokefree-rastirata on nikotiinittomuutta edistävä opetusmateriaali, joka on suunniteltu erityisesti 5.–6. luokkien opetukseen, mutta soveltuu hyvin myös yläkouluikäisille.

Tehtävät haastavat pohtimaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan ja niitä voidaan hyödyntää eri aineiden opetuksessa.

Materiaalia voi helposti hyödyntää myös etätyöskentelyssä. Opettaja voi esim. ohjeistaa oppilaat tutustumaan materiaaliin linkin takana ja tekemään tehtäviä kirjallisesti, jonka jälkeen opettajan kanssa puretaan vastaukset.

Tutustu Smokefree-materiaaleihin.

Frankly-oppimispeli hyvinvointi- ja riippuvuusteemoista

Frankly oppimispelissä pelaaja seikkailee kaupungissa ja juttelee eri ihmisten kanssa yrittäen auttaa heidän ongelmissaan. Peli näyttää hauskalta retroine 8-bittisine grafiikoineen. Se toimii parhaiten yläkouluikäisten kanssa. Pelin tarkoitus on herätellä keskustelua riippuvuuksista (rahapelit, alkoholi, huumeet).

Peliä voi käyttää etäopetuksessa keskustelun herättäjänä, jonka jälkeen voidaan käydä joko ryhmäkeskustelu tai kirjoittaa tehtävä riippuvuuksista ja niiden vaikutuksista ihmisiin.

Parhaiten peliä voi käyttää terveystiedon tai uskonnon/elämänkatsomustiedon opetuksessa, mutta pelaamisen jälkeisiä tehtäviä muokkaamalla peli käy vaikkapa mediakasvatuksen opetukseen.

Tutustu Frankly -ohjaajan oppaaseen ja Frankly-peliin.

Päihdeilmiö-video

Päihdeilmiö-video pyrkii nimensä mukaisesti perkaamaan koko päihteisiin liittyvää ilmiötä. Suurennuslasin alle joutuvat niin päihteiden aiheuttamat haitat, sääntely kuin päihteiden sosiaalinen puoli. Videolla käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: Kuka keksi päihteet? Ovatko ne tie turmioon? Miksi ihmiset ylipäätään haluavat päihtyä? Miten eri puolilla maailmaa suhtaudutaan eri päihteisiin?

Video ja siihen liittyvät keskustelukysymykset auttavat keskustelun alkuun ja ohjaavat pohtimaan ilmiötä monipuolisesti. Keskutelukysymyksiä voi käyttää myös etätehtävinä, opettaja voi keskutteluttaa oppilaita sen jälkeen kun henkilökohtaiset pohdinnat on kirjattu. Päihdeilmiö-video tehtävineen on suunnattu yläkouluikäisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Tutustu videoon ja ohjeistukseen.

Pienet illanistujaiset -lyhytelokuva

Pienet illanistujaiset on lyhytelokuva (20min), joka on suunniteltu päihdeaiheisen keskustelun virittämiseen 15-20-vuotiaiden nuorten kanssa.

Elokuvaan liittyy ohjeistus, jossa on erilaisia elokuvaan liittyviä teemoja pohdittavaksi ja kysymyksiä mietittäväksi. Materiaali sopii hyvin myös etätyöskentelyyn, nuoret voivat elokuvan katsottuaan vastata kysmyksiin itsenäisesti ja purku tapahtuu opettajan haluamalla tavalla yhdessä.

Tutustu elokuvaan ja ohjeistukseen.

BuenoTalkin videot ja minivisat

Kotiopiskelun ei tarvitse olla tylsää! Siksi opetuksen tukena kannattaa hyödyntää myös EHYTin 13-17-vuotiaiden nuorten oman BuenoTalk-kanavan hauskoja videoita ja minivisoja. Sisällöt toimivat hyvin esimerkiksi osana terveystiedon, biologian, äidinkielen tai maantiedon tunteja.

Videot herättelevät keskustelemaan eri aiheista. Nuoria voi pyytää tekemään videosta muistiinpanoja, kirjaamaan videosta nousseita ajatuksia ja kysymyksiä, keräämään niistä asioita, joista on eri mieltä. Opettaja voi myös itse koostaa nuorille kysymyksiä videoihin liittyen. Keskustelua videoista voidaan käydä verkossa ja samalla miettiä myös vastauksia mietityttäviin kysymyksiin yhdessä.

Visoja pelaamalla pääsee puolestaan testaamaan tietojaan mm. päihteistä, digipelaamisesta, ehkäisystä ja omista rajoista. Visoja voi käyttää myös pieninä kevennyksinä muiden tehtävien välissä.

Tutustu BuenoTalkin videoihin ja minivisoihin.

 

Huom! Tarjoamme materiaalia myös ruotsiksi. Vi erbjuder undervisningsmaterial också på svenska.