EHYT ry:n viestintätoimistojen puitejärjestelykilpailutus

kaupunkipiirros.

Kysymykset tarjoamisvaiheessa

1) Mitkä kaikki liitteet, dokumentit ja asiakirjat tulee toimittaa tarjouksen jättämisen yhteydessä?
Tarjous jätetään 18.6. mennessä. Tarjouksen yhteydessä palautetaan tarjouspyynnön osalta seuraavat lomakkeet:
– liite 2, Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset
– Liite 3, Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vaatimukset
– Liite 4, Hintalomake

2) Tuleeko todistukset rekistereistä toimittaa tarjouksen jättämisen yhteydessä?
– Riittää kun todistukset toimittaa sen jälkeen, kun selviää ollaanko ko. yrityksen kanssa tekemässä sopimusta.

3) Tuleeko twiittitehtävä toimittaa tilaajalle sähköisesti ennen sen esittelyä tilaajan tiloissa, heti sen jälkeen vai tarjouksen toimittamisen yhteydessä?
– Twiittitehtävä esitetään tilaajan tiloissa presentaatiotapaamisessa ja se toimitetaan sähköisesti presentaation jälkeen.

4) Millä tavalla sähköisesti työnäytteet tulee toimittaa? Tuleeko niiden olla itsenäisinä dokumentteina vai käykö työnäytteiden kokoaminen yhteen esimerkiksi powerpointin avulla?
– Työnäytteet esiteellään ja toimitetaan mieluiten yhdessä dokumentissa, esim. PowerPoint-esitys.

5) Mikä on liitteellä 3 “Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset” mainittu liite 1? Jäikö se uupumaan tästä viestistä?
Tuo oli osallistumisvaiheen lomakkeessa. Ks. kysymys 1 tarvittavista lomakkeista.

6) Mikä on tällä samalla liitteellä 3 mainittu liite 5A?
Kyse on sopimuslomakkeesta joka täytetään kun valitut tahot ovat selvillä. Toimitamme sen jälkeen sopimuslomakkeen.

7) Liitteessä 3 “Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset” ei pyydetä mitään erillisiä selvityksiä? Eli mitään erillisiä selvityksiä ei enää näiden lisäksi tarvita?
Ei tarvita erillisiä selvityksiä. Ne pyydetään, kun edetään sopimusvaiheeseen.

 

 

Kysymykset osallistumisvaiheessa (mennyt)

Mitkä lomakkeet tulee toimittaa osallistumishakemusvaiheessa ja mitkä lomakkeet tarjousvaiheessa?
Osallistumishakemusvaiheessa toimitetaan ainoastaan seuraavat lomakkeet:
– Liite 2 Osallistumishakemuslomake
– Liite 3 Referenssilomake.

Tarjoajan EI siis tule toimittaa vielä tässä vaiheessa tarjouspyyntöasiakirjan lopussa lueteltuja seuraavia liitteitä:
– Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset
– Liite 3 Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vaatimukset
– Liite 4 Hintalomake

Tuleeko viralliset todistukset rekistereistä toimittaa vasta tarjousvaiheessa?
Hankintayksikkö pyytää tarjoajia toimittamaan viralliset todistukset erikseen. Tarjoajan ei siis tarvitse toimittaa mitään todistuksia hankintayksikölle vielä tässä vaiheessa menettelyä. Tarjoajan tulee siis osallistumishakemuksessaan ainoastaan vakuuttaa, että se täyttää hankintayksikön asettamat vaatimukset.