EHYT ry:n uusi puheenjohtaja on Hanna Tainio

– Lähiaikoina on edessä monia merkittäviä haasteita, joten työtä ei tule puuttumaan toteaa Tainio.  Vireillä oleva alkoholilain kokonaisuudistus haastaa meitä monella tavoin. Vaikka alkoholin kokonaiskulutus on Suomessa viime vuosina laskenut, käytetään sitä edelleen liikaa ja sen haitat ovat sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla suuret. Meillä on vuosien kokemus siitä, että kaikki toimet, joilla alkoholin saatavuutta helpotetaan, kääntävät kulutuksen ja sen myötä haitat kasvuun. Alkoholilakia uudistettaessa tulee myös huolehtia siitä, että lasten ja nuorten mahdollisuudet elää päihteettömässä ympäristössä turvataan. Sote-uudistuksessa tulee huomioida päihdehaittojen ennaltaehkäisy ja matalan kynnyksen hoitoon pääsy ja alkoholihaittoihin tulee voida puuttua hyvin aikaisessa vaiheessa.

– Päihteiden käytön ohella rahapelihaitat ovat nousseet esille viime aikoina. Parhaillaan ollaan yhdistämässä suomalaisia peliyhtiöitä. Tässä yhteydessä on syytä huolehtia, että pelihaittoja torjutaan nykyistä tehokkaammin. Yksi, suuri toimija antaa tähän paremmat mahdollisuudet. Kaikin tavoin tulee huolehtia, että nykyisen kaltainen pelimonopoli säilyy. Se on kansalaisten ja järjestöjen etu, korostaa EHYT ry:n uusi puheenjohtaja Tainio.

Valtuusto valitsi lisäksi uudeksi varapuheenjohtajaksi professori Juho Saaren. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Pia-Lisa Sundell, Marjatta Ikonen sekä  Annu Komulainen.

Kaikki uudet hallituksen jäsenet varajäsenineen:
– puheenjohtaja Hanna Tainio (varajäsen Ismo Haapala, Pornainen)
– varapuheenjohtaja Juho Saari (varajäsen Jaana Huhta, Vantaa)
– jäsen Pia-Lisa Sundell, Helsinki (varajäsen Tiina Kivisaari, Helsinki)
– jäsen Marjatta Ikonen, Jyväskylä (varajäsen Anneli Palosaari, Kokkola)
– jäsen Annu Komulainen, Helsinki (varajäsen Marjo Muhonen, Tornio)

EHYT ry:n valtuusto käsitteli kokouksessaan myös toimintavuoden 2015 asiat sekä EHYT ry:n strategiaan pohjautuvat linjaukset vuosille 2017 – 2020.

Lisätiedot:

Hanna Tainio
Varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto
p. 050 567 1624

Kristiina Hannula
Toiminnanjohtaja, EHYT ry
p. 040 701 5207

EHYT ry:n hallituksen ja valtuuston jäsenet