EHYT ry:n toisenlainen lahja

tiedote_liitutaulu
EHYT ry on ostanut Kirkon ulkomaanavun Toisenlaisen Lahjan kautta 80 eurolla koulutarvikkeita kehitysmaihin.

EHYT ry:n osastolla Educa-messuilla haastettiin messukävijöitä osallistumaan Hubu-menetelmällä toteutettuun kyselyyn.  Jokainen kyselyyn osallistunut kasvatti samalla koulutarvikehankintaan käytettävää summaa. 

Kiitos kaikille 153 kyselyyn vastanneelle! Avullanne tuimme kehitysmaiden lasten koulutusta.

 

——

Hubu®-menetelmä

Hubu on vuorovaikutuksellinen ja osallistava toimintamenetelmä, jossa kerätään tietoa ryhmästä itsestään yhteisten pohdintojen ja keskustelujen pohjaksi. Nuoret vastaavat itsenäisesti monivalintakysymyksiin kaukosäätimen avulla. Kysymysten sisällöt ovat helposti muokattavissa tarpeen mukaan. Äänestyksen jälkeen kysymyskohtainen tulos heijastuu taululle. Menetelmä toimii parhaiten 20-30 hengen ryhmille.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu vanhempainilta, jossa aiheesta keskustellaan sekä koulun tulosten perusteella että yleisellä tasolla. Tarve toimenpiteille ja jatkotyöskentelylle arvioidaan osana prosessia yhdessä asiakkaan kanssa.

Hubu®-menetelmä on hyväksytty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Hyviin käytäntöihin. Kysy tarjous koulullesi EHYT ry:stä.