EHYT ry:n päihdeasiamiestoiminta vahvistuu

paihdeasiamies

Perälä siirtyy toimintaan Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta, jossa hän on työskennellyt viime vuodet tutkijatohtorina kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä päihde- ja mielenterveyspalveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä tarkastelevassa tutkimushankkeessa. Tämä on antanut näkökulmaa myös päihdeasiamiestoiminnan kenttään.

– Järjestöjen ja kuntien yhteistyöhön ladattiin vuosituhannen vaihteessa paljon odotuksia. Puhuttiin muun muassa ”vahvasta kumppanuudesta”, jonka avulla voitaisiin tuottaa aikaisempaa asiakaslähtöisempiä päihde- ja mielenterveyspalveluita. Tavoitteiden voi katsoa onnistuneen vertais- ja kokemusasiantuntijatyön yleistymisen osalta, joka on tuonut tarvittavaa asiakasnäkökulmaa palvelujen kehittämiseen.

Toisaalta varsinkin palveluiden tuottamiseen liittyvät kilpailutusprosessit kiristävät kuntien ja järjestöjen välisiä suhteita ja vaikeuttavat Perälän mukaan palveluiden asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista kehittämistä.

– Kunnissa ollaan hyvin tarkkoja sen suhteen, että kilpailutus hoidetaan pykälien mukaan, mutta kysyttäessä päihdeongelmaisten oikeudesta riittävään ja tarpeen mukaiseen hoitoon vastaukset muuttuvat usein epämääräisemmäksi puheeksi minimivaatimuksista. Palveluja on annettava kuitenkin avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Myös asiakkaita tulisi kuulla palveluja kilpailutettaessa ja uudelleen organisoitaessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Yhteystiedot:
Riikka Perälä
Kehittämis- ja edunvalvontakoordinaattori, VTT, EHYT ry
p. 050 4646484
riikka.perala(a)ehyt.fi