EHYT RY HAASTAA TUOREELLA KAMPANJALLAAN JOKAISEN TAMPEREELLA EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN

tiedote_liitutaulu

EHYT RY HAASTAA TUOREELLA KAMPANJALLAAN JOKAISEN TAMPEREELLA EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry käynnisti tänään Tampereella ”Jokainen voi tehdä ehkäisevää päihdetyötä” -kampanjan, jonka tavoitteena on herättää ihmisiä ajattelemaan omaa rooliaan ehkäisevässä päihdetyössä. Kampanjan viestinä on, että jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa päihteettömyyden edistämiseen. ”Päihteettömyyteen voi kannustaa niin kaveria, oppilasta, siskoa, kaupan asiakasta kuin aviomiestäkin”, muistuttaa EHYT ry:n aluekoordinaattori Anne Mikkola. ”Päihteettömyyden edistäminen ei aina vaadi erityispätevyyttä. Ehkäisevä päihdetyö on toisesta välittämistä”, Anne Mikkola jatkaa.

Kampanja käynnistyi maanantaina 3.2.2014 Tampereella aluekeskus Viekussa. Tilaisuudessa päihteettömyyden edistämisen tärkeydestä oli puhumassa ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoita ja kouluterveydenhoitaja. Kampanja näkyy julisteina ja postikortteina ja asia otetaan rohkeasti puheeksi vuoden 2014 aikana niin ammattilaisten koulutuksissa kuin ihan tavallisia ihmisiä kohdattaessa.

”Kouluterveydenhuolto osallistuu kouluyhteisössä koululaisen terveyden edistämiseen ja terveystiedon vahvistamiseen yhteistyössä opetushenkilöstön ja oppilashuollon asiantuntijoiden, kuten koulupsykologien ja koulukuraattoreiden kanssa. Kouluyhteisössä huolehditaan siitä, että koululaisella on yhteisössä hyvät olosuhteet terveellisen elämäntavan toteuttamiseen. Ennaltaehkäisevässä työssä keskitytään peruselämäntapoihin, kuten syömiseen ja nukkumiseen, sekä nuorten tupakoinnin, alkoholin ja huumeidenkäytön ehkäisemiseen, vähentämiseen ja lopettamiseen”, sanoo Hatanpään koulun kouluterveydenhoitaja Kati Ahola.

Tampereen kaupunki tukee kampanjaa. Vuoden 2013 Kouluterveyskyselyn mukaan Tampereen perusopiskelijoista ja lukiolaisista oli raittiita 27 prosenttia ja tupakoimattomia 72 prosenttia. Nuorten asenteet huumausaineita kohtaan olivat muuttuneet hieman hyväksyvämmiksi, ja marihuanan polttamisen silloin tällöin hyväksyi perusopiskelijoista 22 prosenttia, mikä on kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2011. Lukiolaisista 32 prosenttia hyväksyi satunnaisen marihuanan polttamisen. Tampereella kyselyyn vastasi 7070 nuorta. Kyselyyn osallistuivat peruskoulun 8.-9. luokkalaiset, lukion 1.-2. vuosikurssin opiskelijat ja ammatillisissa kouluissa 1. ja 2. vuoden opiskelijat.

Jokainen meistä rakentaa suomalaista päihdekulttuuria päivittäisillä valinnoillaan. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry tuottaa menetelmiä, tietoa ja apua eri-ikäisten suomalaisten ja erilaisten yhteisöjen terveiden elämäntapojen pohjaksi. Järjestön lähtökohtana on, etteivät päihteet kuulu työelämään, liikenteeseen, raskausaikaan eivätkä lapsuuteen tai nuoruuteen. Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen ja päihteettömään kasvuympäristöön, jonka aikuinen mahdollistaa omilla valinnoillaan.

”Minkä pienen konkreettisen toimenpiteen voisit tehdä, jotta päihteettömyytesi lisääntyisi? Milloin aiot ottaa sen käyttöön?” kysyy Anne Mikkola.

Lisätietoja:

Aluetyön yksikön päällikkö Tuula Sundman 0400 454782 ja
aluetyöntekijä Riitta Sattilainen 050 4071044.
Sähköposti etunimi.sukunimi@ehyt.fi