”EHYT / Päihdepäivät 2017” hankintakilpailuun määräaikaan mennessä esitetyt kysymykset

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan hankintayksikön internetsivuilla osoitteessa www.ehyt.fi 15.9.2016. Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Määräaikaan mennessä saimme seuraavat kysymykset:

Kysymys 1.
Onko tarkoitus täyttää tarjouspyyntölomakkeet ja lähettää ne sähköpostitse vai onko linkkiä tarjouksen jättämiseksi?

Vastaus 1.
Vastaukset on pyydetty toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen leena.sipinen(at)ehyt.fi

Kysymys 2.
Voiko referenssinä toimia työntekijän / tapahtuman päävastuullisen referenssi edellisestä työntekijältä?

Vastaus 2.
Otamme huomioon referenssin myös tällaisessa tapauksessa.

Kysymys 3.
Ilmoitetaanko catering-hinnat hintalomakkeeseen per henkilö ( / hlö) vai ilmoitetaanko hintalomakkeeseen cateringhinta 600:lle henkilölle?

Vastaus 3.
Molemmat ilmoitustavat ovat mahdollisia.

Kysymys 4.
Miksi tarjouspyyntöasiakirjan otsikko on Päihdepäivät 2016 –koulutustapahtuma?

Vastaus 4.
Vuosilukuun on jäänyt virhe. Kyseessä on Päihdepäivät 2017 – koulutustapahtuma kuten muualta asiakirjoista ilmenee.

Ilmoitus on julkaistu HILMAssa 7.9.2016 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-020062