EHYT on julkaissut uuden ehkäisevän päihdetyön kampanjointioppaan

Kampanjaopas.

Ehkäisevän päihdetyön kampanjoiden kautta pyritään lisäämään ihmisten tietoutta päihdehaitoista, vähentämään päihde- ja pelihaittoja sekä edistämään terveitä elintapoja. Kampanjoiden kohderyhmänä ovat niin yksittäiset henkilöt kuin suuri yleisö ja päättäjät. Mikä tahansa toimija tai kuka tahansa yksityishenkilö voi toimia ehkäisevän päihdetyön kampanjoiden parissa, kunhan toiminta on asianmukaista.

”Ehkäisevän päihdetyön kampanjoihin voi osallistua monella eri tavalla. Voi esimerkiksi järjestää tapahtuman tai muun tilaisuuden, viestiä sosiaalisessa mediassa tai jakaa esitteitä”, oppaan kirjoittaja, EHYTin kampanjakoordinaattori Marjo Rinne sanoo.

Uusi Kampanjaopas on päivitetty versio vuonna 2017 julkaistusta Kampanjan järjestäjän oppaasta. Oppaan päivityksessä on lisätty tietoja ehkäisevän päihdetyön vuosittaisista kampanjoista sekä koottu kunkin kampanjan osalta 10 kohdan vinkkilista. Uudessa painoksessa on painotettu erityisesti kampanjoiden käytännön tekemistä.

Opas on suunnattu ensisijaisesti ehkäisevän päihdetyön toimijoille ja kaikille ehkäisevän päihdetyön kampanjoista kiinnostuneille. Oppaassa määritellään ehkäisevän päihdetyön kampanja -termi, esitellään seitsemän valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön kampanjaa, annetaan vinkkejä kampanjatapahtuman järjestämiseen ja viestintäkampanjan toteuttamiseen sekä kootaan yhteen ideoita kampanjointia varten.

Opas on tilattavissa EHYTin verkkokaupasta