EHYT kartoittaa sidosryhmiensä näkemyksiä toiminnan kehittämiseen

Autotie vesialueiden välissä.

EHYT selvittää sidosryhmiensä näkemyksiä ja ideoita toiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen toteuttaa Innolink.

Tutkimuksen aineisto kerätään sähköisellä kyselyllä sekä puhelinhaastatteluin viikoilla 18 ja 19. Tutkimuksen rekisterilähteenä käytetään EHYTin sidosryhmärekisteriä.

Lisätietoja

Sarianna Palmroos

Palmroos Sarianna

Erityisasiantuntija 044 491 4174
Katso henkilön esittely