”EHYT / ICT-hankinta” hankintakilpailuun ei tullut määräajassa yhtään esitettyä kysymystä

Kilpailutus-teksti.

”EHYT / ICT-hankinta”. Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä 17.12.2015 klo 12:00 mennessä.
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.
Vastaukset kysymyksiin julkaistaan hankintayksikön internetsivuilla osoitteessa www.ehyt.fi viimeistään 22.12.2015.
Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.

 

Määräaikaan mennessä ei saatu yhtään kysymystä.

Hyvää Joulua ja menestyksekästä uutta vuotta!