Ehkäisevän työn ehdokas voi olla kuka vain

Kaupunkikuva.

Kuntavaalikampanjassa ehdokkaat voivat allekirjoittaa ehkäisevän työn teesit ja tulla näin ehkäisevän työn ehdokkaaksi. Sosiaalisen median kanavissa, Facebookissa ja Twitterissä, on päivittäin nostettu esiin ehkäisevän työn ehdokas ja hänen näkemyksensä siitä, miten omassa kunnassa ehkäisevää työtä tulisi edistää. Päivän ehdokkaat valikoituvat sattumanvaraisesti ja heitä on eri puolueista, ikäryhmistä ja alueilta. Kampanja ei nosta esiin yksittäistä ehdokasta vaan esittelee usean ehdokkaan kautta ehkäisevän työn merkitystä kunnissa. Sosiaalisessa mediassa ehdokkaita ei mainosteta rahalla, eikä kampanjaan liity rahallista sponsorointia.

Kampanjasta on keskusteltu STEAn avustusyksikön kanssa. Kampanja on avustustoiminnan ohjeiden mukaista toimintaa, joka kuuluu vaalien alla myös järjestöjen tehtäviin. STEA twiittasi asiasta seuraavasti: ”STEAn avustuslinjaukset sallivat vaikuttamistyön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi – myös vaalien alla.”

Järjestöillä on tärkeä yhteiskunnallinen rooli. Ne vaikuttavat ennen kaikkea yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, palveluihin, lainsäädäntöön ja tiedon saantiin. Vaikuttaminen on järjestötoiminnan ydintä. EHYT ry aikoo jatkossakin tehdä työtä ehkäisevän työn merkityksen nostamiseksi.

Kristiina Hannula,
toiminnanjohtaja
EHYT ry