Ehkäisevän päihdetyön laki hyväksyttiin eduskunnassa – mukana rahapelihaittojen ehkäisy

uutinen1

– Rahapelihaittojen ehkäisy ei ole uusi tehtävä, mutta sen kirjaaminen ehkäisevää päihdetyötä koskevaan lakiin selkeyttää kuntien velvoitteita pelihaittojen ehkäisyssä, sanoo Aalto-Matturi.

Rahapelihaittojen ehkäisy sisältyi lakiesitystä valmistelleen työryhmän alkuperäiseen esitykseen, mutta hallituksen lakiesityksestä se oli jätetty pois. Taustalla oli Kuntaliiton näkemys siitä, että pelihaittojen ehkäisy olisi kunnille uusi tehtävä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuitenkin muutti esitystä viranomais- ja järjestöedustajien kommenttien perusteella. Edustajat perustivat valiokunnalle näkemyksensä, jonka mukaan kuntien velvoitteena on joka tapauksessa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori tarvitaan

Ehkäisevän päihdetyön onnistumisen kannalta on tärkeää luoda toiminnalle selkeät vastuut. Lakia valmistellut työryhmä piti tärkeänä, että kunnat nimeäisivät organisaatioissaan henkilön edistämään ja koordinoimaan ehkäisevän päihdetyön lakia omassa kunnassaan. Kuntaliitto vastusti kirjausta, eikä koordinaattorin nimeäminen sisältynyt hallituksen lopulliseen lakiesitykseen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi mietinnössään pitävänsä tärkeänä, että kunnissa nimettäisiin ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt. Näkemyksestään huolimatta valiokunta ei tehnyt asiaa koskevaa muutosesitystä.

– Koordinaattorin poisjäänti heikentää merkittävällä tavalla lain ohjausvaikutusta olennaisesti. Tästä puutteesta huolimatta on kuitenkin tärkeää, että uusi erillislaki säädetään ja se jatkossa selkeyttää ehkäisevän päihdetyön vastuita ja työnjakoa, toteaa Aalto-Matturi.