Ehkäisevää päihde- ja pelikasvatusta molemmilla kotimaisilla kielillä

Lapsi pitelee pelikonsolin ohjainta.

”Meille on tärkeää, että voimme tukea koulujen ehkäisevää päihde- ja pelikasvatusta molemmilla kotimaisilla kielillä. Se on tärkeää kielellisen yhdenvertaisuuden kannalta”, kertoo ruotsinkielinen koulutussuunnittelija Katarina Rehnström.

Osalle kunnista on olennaista, että ehkäisevän päihdekasvatuksen koulutukset ovat saatavilla niin suomeksi kuin ruotsiksi.

”Esimerkiksi Loviisan kanssa meillä on kumppanuussopimus, koska pystymme tarjoamaan kaikille 5.–8.-luokkalaisille ehkäisevän päihdetyön oppitunteja. Kaksikielisyyden ansiosta voimme järjestää koulutuksia kaikilla Loviisan kouluilla”, kertoo Rehnström.

Kysyntää ruotsinkielisille päihde- ja pelikasvatuksen koulutuksille on jatkuvasti.

”Etsimme säännöllisesti lisää kouluttajia, jotta pystyisimme vastaamaan kasvavaan kysyntään”, Rehnström sanoo.

Päihdekasvatuksessa nuorten osallisuus on tärkeää

EHYTin päihde- ja pelikasvatuksen menetelmissä nuorten omat kysymykset nostetaan keskiöön. Oppitunneilla esiin nousseita aiheita ja kysymyksiä käsitellään yhdessä nuorten arjessa läsnäolevien aikuisten, opettajien ja vanhempien kanssa.

”Koulutuksemme ovat olleet suosittuja, koska emme tarjoa ns.massaluentoja vaan kaikki menetelmämme ovat interaktiivisia. Meille tärkeätä on nuoren osallisuus ja se, että käsittelemme aiheita, jotka mietityttävät juuri sen koulun oppilaita ja aikuisia”, sanoo Rehnström.

EHYT tukee kouluja ja oppilaitoksia ehkäisevässä päihde- ja pelikasvatuksessa. Koulutuksia järjestetään sekä oppilaille, opettajille että vanhemmille.

Juteltaisko (Ska vi snacka?) Tarinoihin ja keskusteluun perustuva päihdekasvatusmenetelmä 5.–6.-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.

Hubu on interaktiiviseen äänestysmenetelmään perustuva päihdekasvatusmenetelmä, joka haastaa yläkoulun oppilaat, vanhemmat ja koulunhenkilökunnan keskustelemaan päihdeasioista.

Pelitaito (Spelkunskap) Koulutuksia digitaalisesta pelaamisesta peruskoulun oppilaille ja vanhemmille sekä ammattilaisille.

Päihdeilmiö (Rusfenomenet) Oppitunti toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille.

Ryhmäilmiö (Gruppfenomenet) Ryhmäytymisen tueksi tarkoitettu koulutus toisen asteen oppilaitosten henkilökunnalle sekä kaikille aikuisille, jotka työskentelevät nuorten parissa.

Ruotsinkielisiä koulutuksia voi tilata sähköpostitse osoitteesta katarina.rehnstrom@ehyt.fi, www.ehyt.fi/sv.