Ehkäisevä päihdetyö on osa kestävää kehitystä

Pulloissa korkkeja.

Päihdehaitat ovat haaste kestävälle sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle maailmanlaajuisesti. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma (Agenda 2030, https://www.yk.fi//sdg) sisältää lukuisia tavoitteita, joiden toteuttaminen on osa myös ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta. Erityisesti Agenda 2030:n tavoite 3.5 korostaa tarvetta vahvistaa päihdehaittojen ehkäisyä ja hoitoa kaikissa YK:n jäsenvaltioissa.

Asiantuntija-arvioiden mukaan alkoholihaittojen vähentäminen on olennaista kestävän kehityksen tavoitteiden onnistuneen toimeenpanon kannalta. Alkoholi on yksi johtavista ennenaikaisten kuolemien aiheuttajista ja tappaa arvioiden mukaan globaalisti yli kolme miljoonaa ihmistä vuosittain. WHO on arvioinut alkoholin olevan Euroopassa kolmanneksi tärkein ehkäistävissä oleva taustasyy sairauksien ja ennenaikaisten kuolemien taustalla.

WHO:n globaali tarttumattomien tautien toimintaohjelma asettaa YK:n jäsenvaltioiden tavoitteeksi alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämisen kymmenellä prosentilla vuoteen 2025 mennessä. WHO on vahvistanut ohjelman toimeenpanoa käynnistämällä laajasti eri toimijoita osallistavan yhteistyöelimen (GCM/NCD), jonka yleiskokous kokoaa yhteen noin 200 edustajaa jäsenmaiden ministeriöistä, kansalaisjärjestöistä, säätiöistä sekä yksityiseltä sektorilta.

EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen puhuu Genevessä järjestettävässä yleiskokouksessa tiistaina 6.11.2018 otsikolla Reducing alcohol and gambling-related harm at the local level through community action. Puheenvuoro on osa paneelikeskustelua, jonka aiheena on toimivat poikkihallinnolliset terveyden edistämisen mallit. Keskusteluun osallistuu WHO:n asiantuntijoita sekä terveysasioista vastaavat varaministerit Venäjältä ja Tšekin tasavallasta.

Maailman terveysjärjestö WHO:n GCM/NCD-yleiskokouksen verkkosivut

YK:n kestävän kehityksen (Agenda 2030) tavoitteet

WHO:n globaali tarttumattomien tautien ehkäisyohjelma (2013-2020)

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Juha Mikkonen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

P. 050 527 4780 tai juha.mikkonen@ehyt.fi