Ehdota Vuoden vapaaehtoista!

Kalamiehet laittamassa matoa koukkuun.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

EHYT haluaa jälleen tuoda esiin vapaaehtoistensa tekemää tärkeää työtä. Kerro, ketä me voisimme voisi tänä poikkeuksellisena vuonna muistaa Vuoden vapaaehtoinen -tunnustuksella.

Myönnämme neljä alueellista tunnustusta Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomeen. Palkittavan vapaaehtoisen pitää toimia EHYTin jäsenyhdistyksessä tai olla muuten EHYTin vapaaehtoinen, mutta muita kriteerejä ei ole. Perustele ehdotuksessasi vapaamuotoisesti, miksi juuri tämä henkilö pitäisi valita Vuoden vapaaehtoiseksi.

Alueellisten tunnustusten lisäksi palkitsemme Vuoden Elokolo-vapaaehtoisen. Tunnustukset jaetaan Verkkofoorumissa 28.9.2020.

Ehdota verkkolomakkeella Vuoden vapaaehtoista tai Elokolo-vapaaehtoista. Tee ehdotuksesi 15.syyskuuta mennessä, kiitos!