Digipelaaminen on kauhea harrastus!

Still-kuva animaatiovideosta.

”Pelaaminen huonontaa kuntoa ja näköä.” Nämä ovat tavallisia digipelaamiseen liittyviä myyttejä, joiden purkaminen kuuluu pelikasvatukseen. Pelikasvatusta on keskustelu terveellisistä pelitavoista sekä lasten ja nuorten tukeminen pelatessa koettujen asioiden käsittelyssä. Pelikasvatus osana mediakasvatusta sisältyy myös koulujen opetussuunnitelmaan.

Suomalaiset 10–19-vuotiaat nuoret käyttävät noin 17 tuntia viikossa pelaamiseen. Yksi digipelaamiseen liittyviä myyttejä aikuisten keskuudessa on, että pelaaminen on turhaa ajanvietettä.

”Parhaimmillaan pelaaminen on palkitseva harrastus. Se on hauskaa, sosiaalista ja opettavaista. Jotta pelaaminen pysyisi positiivisena, aikuisen tulisi ymmärtää, miksi nuori pelaa ja mistä pelimaailmassa on kyse”, sanoo Annukka Såltin, EHYT ry:n Spelkunskap-projektin projektipäällikkö.

EHYT ry on syksystä 2019 kouluttanut ruotsinkielisten koulujen henkilökuntaa, vanhempia sekä peruskoulun oppilaita Spelkunskap-projektin kautta, edistänyt keskustelua siitä, mitä digipelaaminen tarkoittaa ja mitä siihen liittyy sekä julkaissut materiaalia ruotsiksi.

”Ylipäätänsä näen, että aikuiset eivät ole tietoisia siitä, miten heidän käyttäytymisensä vaikuttaa lapsiin ja nuoriin. Ristiriitaisen viestin antaa esimerkiksi se, kun aikuinen iltaisin käyttää puhelinta lukeakseen uutisia, mutta samalla vaatii lapsia laittamaan oman puhelimensa pois”, Såltin sanoo.

Pelikasvattajan käsikirja 2 on ilmainen opas kaikille, jotka kohtaavat digipelaavia lapsia, nuoria sekä aikuisia. Opas on kirjoitettu yhdessä tutkijoiden ja digipeliasiantuntijoiden kanssa. Siitä löytyy vinkkejä pelisääntöihin, terveellisiin pelitapoihin sekä siihen, miten aikuiset voivat asettaa vastuulliset rajat pelaamiselle.

Uskalla keskustella

Tavallinen pelko aikuisten keskuudessa on, että rajojen asettaminen nuorelle on vaikeampaa, jos itse ei pelaa. Pelikasvatus ei edellytä aikuiselta peliharrastuneisuutta: pääosassa on vuoropuhelu ja luottamuksen rakentaminen.

”Valvonta sujuu parhaiten dialogin kautta ja turvallisuuden tunne luodaan luottamalla omiin lapsiin ja oppilaisiin. Voit aikuisena olla läsnä juuri sellaisena kuin olet”, Såltin sanoo.

Animaatio ”Digipelaaminen on kauhea harrastus”, joka julkaistiin marraskuussa Pelitaitoviikolla sekä suomeksi että ruotsiksi, toimii hyvin keskustelupohjana kaikille, jotka kohtaavat lapsia ja nuoria.

”Uskalla keskustella peleissä tapahtuneista asioista, pelien herättämistä tunteista, pelaamisen syistä, pelikavereista ja mistä vain peleihin liittyvästä! Keskustelun ei tarvitse tapahtua millään tietyllä oppitunnilla”, Såltin sanoo.

Hyödynnä kysymyksiä ja taustietoa animaatiovideon tueksi: ”Digipelaaminen on kauhea harrastus”-animaatio – EHYT ry

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne -säätiö on tukenut EHYT ry:n Spelkunskap-hanketta ja ruotsinkielistä pelikasvatusta. Lue lisää ruotsinkielisestä pelikasvatuksesta ja materiaaleista täältä.

Alkuperäinen teksti: Sandra Broborn
Käännös: Krista Lindberg & Annukka Såltin