Arpajaislain uudistushankkeen seuraava vaihe on käynnistettävä välittömästi

Kasinopöytä.

Lakiuudistuksessa rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen nostettava keskiöön

Kotimaiset rahapeliyhteisöt (RAY, Fintoto, Veikkaus) yhdistyivät uudeksi Veikkaukseksi vuoden 2017 alussa. Lainsäädäntömuutoksia tämän mahdollistamiseksi valmisteltiin tiukalla aikataululla. Arpajaislain uudistuksen ja koko rahapelipolitiikan tavoitteeksi asetettu haittojen ehkäisyn ja vähentämisen tehostaminen jäi esityksessä liian vähälle huomiolle.

Rahapelikentässä tapahtuneet muutokset vaativat uudistuksen välitöntä käynnistämistä

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi viime viikolla työryhmänsä selvityksen, jossa todettiin, että rahapelihaittoja ehkäisevään ja vähentävään työhön vaikuttavat juuri nyt monet samanaikaiset muutokset. Riskipelaamisen kasvu, pelien teknologinen kehitys, rahapelijärjestelmän muutokset, rahapeliongelman heikko tunnistaminen ja näkymättömyys palvelujärjestelmässä sekä sote-uudistus edellyttävät vahvaa otetta rahapelihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Näiden muutosten valossa lain uudistustyö tulee käynnistää nopealla aikataululla ja saattaa päätökseen tämän hallituskauden aikana.

Pelikäyttäytymistä koskeva data saatava laajemmin pelihaittatyön tueksi

Arpajaislain uudistustyössä on tärkeää edellyttää pelaajien pakollista tunnistautumista. Tämä helpottaisi myös pelien ikärajavalvontaa. Arpajaislaissa tulee myös varmistaa peliyhtiölle kertyvän pelikäyttäytymistä koskevan datan laajempi käytön mahdollistaminen. Data on saatava haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen tähtäävän työn tueksi, tästä esimerkkeinä pelien haitta-arviointi ja THL:n tutkimustyö.

Lähteet

Kirjallinen kysymys arpajaislain uudistuksen toisen vaiheen käynnistämisestä (Kirjallinen kysymys KK5082017 vp)  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_508+2017.aspx

Rahapelihaittojen viestintäverkostoon kuuluvat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Sovatek-säätiö, Kuopion kriisikeskus, Kehittämiskeskus Tyynelä, Sosped säätiö, Peluuri, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Peliklinikka ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkosto toimii muun muassa voimistaakseen rahapelaamiseen ja rahapelihaittoihin liittyvää julkista keskustelua.